///Transportation Management System
Transportation Management System2018-09-07T08:19:39+00:00

Primelog TMS

Transportation Management System

 • Minska logistikkostnaderna
 • Öka datakvaliteten
 • Stöd för nya avtal
 • Visualisera dina transporter
 • Hantera risk med hjälp av simuleringar
 • Kontrollera din fraktverksamhet

Öka kontrollen över din supply chain

Primelog TMS (Transportation Management System) ger dig ökad kontroll över kostnader och verksamhet samt insyn och flexibilitet i din supply chain. Primelog TMS har kraftfulla funktioner och stöd för att övervaka, analysera, integrera och styra dina logistikprocesser, oavsett hur komplexa eller globalt utspridda de är.

Primelog TMS gör det möjligt för dig att vara proaktiv och aktivt hantera dina flöden – både det fysiska flödet av varor och flödet av finansiella transaktioner – samt att säkerställa att de logistiktjänster du erbjuder dina kunder är konkurrenskraftiga och en avgörande faktor i beslutsprocessen.

Minska logistikkostnaderna

Primelog TMS ger minskade kostnader. Våra kunder kan spara i genomsnitt 10 procent på sina logistikkostnader, tack vare lägre transportkostnader, effektiviserade processer, bättre beslutsstöd och minskad manuellt arbete.

 • Kontroll – bättre fakturakontroll och centraliserad information om försändelser, kostnader och avtal samt möjlighet till avancerad analys och simulering.
 • Effektivitet – automatiserad bokning, uppföljning och revision samt optimering av transportalternativ.
 • Kunskap – bättre analys och beslutsstöd samt detaljerade, fördefinierade utsläppsrapporter.

Snabb avkastning

Våra kunder efterfrågar ROI inom mindre än ett år. Vi lever upp till dessa krav genom att leverera en standardprodukt som är färdig att ansluta till både transportföretag och ERP-system. Tack vare detta och en väletablerad projektmetodik kan våra kunder komma igång snabbt.

Primelog TMS levereras som en SaaS-lösning, vilket innebär att vi tar ansvar för hårdvara, integrationer, funktionalitet och data som behandlas i din Primelog-tjänst. Det ger dig flexibla möjligheter att optimera din logistikprocess utan att begränsas av din IT-struktur.

En SaaS-lösning gör det också enkelt för dig att fokusera på din kärnverksamhet medan vi tar hand om informationsflödet och IT-infrastrukturen, med fokus på hög tillgänglighet och hög datakvalitet.

Ett modulbaserat TMS

Primelog TMS är ett administrationssystem för transporter med fokus på finansiell kontroll, utformat för transportköpare och -säljare med komplexa globala flöden. Primelog TMS tar hand om allt från multimodal fraktallokering, operativ transportadministration, fraktkostnader och intäktskontroll till analys.

Tjänsten är världsledande när det gäller att hantera det parallella flödet av finansiella transaktioner, vilket ger dig full kontroll. Oavsett om du köper frakttjänster till dig själv eller prissätter och säljer dem till andra stödjer Primelog TMS de komplexa tariffstrukturer som är vanliga i den här branschen.

Den modulbaserade arkitekturen, den skalbara SaaS-plattformen och den användningsbaserade prissättningen gör att du kan växa med Primelog TMS i takt med att ditt företag utvecklas.

 • Överlägsen funktionalitet för kostnadskontroll
 • Avancerad analyskapacitet
 • Stöd för logistikverksamhet med flera rutter och olika transportsätt

Kontroll över informationskvaliteten är affärskritiskt för oss, eftersom beslut som fattas baserat på felaktig information kan få förödande konsekvenser. Lösningen som Primelog har hjälpt oss att utveckla innehåller ett antal förinställda kvalitetskontroller för att filtrera ut felaktigheter och se till att vi kan känna oss trygga.

CARL WESTMAN, ANSVARIG FÖR PROCESSER, METODER OCH VERKTYG PÅ ERICSSON DISTRIBUTION LOGISTICS

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information!

KONTAKTA OSS

Läs mer

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok