///Projektmetodik
Projektmetodik2018-09-07T08:17:54+00:00

Projektmetodik

För att säkerställa att våra projekt implementeras på rätt sätt och är kvalitetssäkrade arbetar våra konsulter enligt en utarbetad projektmetodik. Metodiken består av fyra faser:

Förstudie

Under förstudien använder vi kundens nuvarande situation som utgångspunkt och arbetar med den för att definiera den framtida situationen. På så sätt kan vi identifiera de processer, system och organisatoriska förändringar som krävs för att nå målet. Vi börjar alltid med att använda Primlog TMS standardfunktionalitet för att säkerställa att kunden kan utnyttja så mycket som möjligt av systemets standardprocesser. Förstudien resulterar i en rekommenderad lösning baserad på kundens specifika behov.

Analys och design

I analys- och designfasen analyserar vi potentiella förändringar baserat på förstudien och kartlägger de identifierade arbetsprocesserna för att se hur de stöds av Primelog TMS. Vi tittar också mer djupgående på den tekniska lösningen, identifierar nödvändiga integrationer och hur information ska överföras till och från Primelog TMS. Analys- och designfasen resulterar i en detaljerad projektplan för implementering och driftsättning.

Implementering

Under implementeringsfasen konfigureras Primelog TMS baserat på den lösning som föreslagits i föregående fas. Vi implementerar de integrationer vi fattat beslut om. Denna fas avslutas med interna tester i Primelog TMS och förberedelser för driftsättning. Användarna hos kunden utbildas i lösningens slutversion för att acceptanstester ska kunna genomföras.

Driftsättning

Under driftsättningsfasen är användarna redo att börja använda systemet. Processer och arbetsrutiner har förtydligats och informationsflödet har inletts. Resultatet av denna fas är att användaren och Primelog TMS-kunden kommer att kunna börja se avkastning av sin investering och mäta ROI.

Med den översikt som Primelog TMS ger kan fel snabbt och enkelt upptäckas, mindre och större avvikelser kan urskiljas och de kan snabbare åtgärdas, i rätt ordning. Elektronisk kommunikation med transportleverantörer har också förenklats.

MAGNUS HANSSON, LOGISTIKUTVECKLARE PÅ ELEKTROSKANDIA

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information!

KONTAKTA OSS

Läs mer

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok