//Integration
Integration2018-07-24T08:37:41+00:00

Integration

Pageros API

Med Pageros API kan våra partners skapa en integration mellan Pagero Online och sitt system. Därmed kan deras kunder få tillgång till Pagero Online direkt från sitt eget system, vilket förenklar arbetsflödet. Pageros API utvecklas kontinuerligt för att tillgodose våra partners och marknadens behov.

Pageros API har stöd för följande funktioner

  • Registrera och konfigurera nya kunder
  • Söka efter företag i Pageros kund- och leverantörsregister
  • Hantera fakturor, betalningspåminnelser, priskataloger, order, orderbekräftelser och leveransaviseringar
  • Skicka filer till Pagero Online för överföring till mottagaren
  • Ta emot filer i önskat format
  • Kontrollera status på de filer som bearbetas
  • Se och ladda ned de skickade filerna i mottagarens format
  • Möjlighet att kommunicera med alla Pageros kunder och kunder till alla de operatörer vi har samtrafikavtal med

Teknologi

Vi har valt att använda modern API-teknologi med lättviktiga protokoll och standardiserade säkerhetsmekanismer. Detta för att underlätta för våra partner att göra integrationen.

  • API-teknik: RESTFul-API:er med datarepresentation genom JSON
  • Protokoll: Säkra HTTP-anslutningar (TLS/HTTPS) för att säkra serverautenticering och kryptering av data vid överföring

Läs mer (technical description)

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok