Pagero för hälso- och sjukvårdssektorn

Vi hjälper er att nå era mål

En standardiserad process mellan leverantör och vårdgivare

Vårdgivare, landsting, hälsoregioner och privatägda sjukhus strävar ständigt efter att öka och förenkla införandet av e-handel. Utmaningen är att det finns stora skillnader mellan regioner och länder när det gäller teknisk mognadsgrad, lagkrav, innehållskrav, rekommendationer, standarder och nätverk.

Marknadsaktörerna skiljer sig mycket åt, från lokala till multinationella företag, från regionala till nationella hälsoinstanser och vårdgivare. Oavsett verksamhet står alla leverantörer och vårdgivare inför samma utmaningar och har samma mål: att förbättra de stödprocesser som resulterar i bättre patientvård.

Pagero arbetar aktivt för att skapa en standardiserad process mellan leverantörer och kunder inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vi erbjuder tjänster som är specialanpassade för branschen och vi arbetar kontinuerligt för att följa och påverka utvecklingen.

Dedikerat och proaktivt team

Pagero Centre of Excellence

Pagero har ett dedikerat team som enbart arbetar med företag inom hälso- och sjukvårdssektorn, för att säkerställa att våra kunder i branschen får tillgång till de tjänster de behöver. Vårt Centre of Excellence arbetar proaktivt och nära våra många världsledande kunder och fungerar som en knutpunkt där branschkunskap samlas och odlas och därmed stärker Pageros närvaro inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Vi erbjuder allt ifrån e-fakturatjänster som kopplar företag till vårt nätverk och säkerställer att de uppfyller lokala lagkrav, till helhetslösningar som gör det möjligt för företagets alla affärsenheter i Europa att hantera sina O2C- och P2P-processer från början till slut.

För oss är det viktigt att arbeta med en partner som kan hjälpa oss att förenkla våra interna processer och säkerställa att vi uppfyller de kundspecifika krav vi ställs inför.

Becton Dickinson

Anslut er till Pageros nätverk

Detta får ni tillgång till när ni ansluter er till Pagero Online

  • En standardiserad process för priskataloger, inköpsorder, orderbekräftelser, leveransaviseringar och fakturor
  • Ett globalt nätverk av företag via en enda koppling
  • Ett tjänsteerbjudande som stöder elektroniska transaktioner, pappers- och PDF-dokument och gör företagets flöden 100% digitala från dag 1
  • Säkrad datakvalitet genom en kombination av innehållsvalidering, berikning och anpassning till lokala affärsregler
  • Tjänster som säkerställer att företaget uppfyller lokala regler för arkivering, tidsstämpling, legala dokument, skatterapportering och momshantering
  • Standard SLA (Service Level Agreement) med tillgång till 24/5 support på flera språk som kan anpassas till företagets specifika behov

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för mer information om vårt erbjudande till hälso- och sjukvårdssektorn!

Anna Micklewright

Global Head of Sales Healthcare
+44-77 36 89 33 32
anna.micklewright@pagero.com

Erik Moodh

Key Account Manager Healthcare
+46-701 81 27 40
erik.moodh@pagero.com

Kristin Wikström

Operations Manager Healthcare
+46-701 81 27 27
kristin.wikstrom@pagero.com

Mer information