Bryssel, Belgien och Göteborg, Sverige – 20 oktober 2015. GHX Europe GmbH och Pagero AB har ingått ett strategiskt samarbetsavtal i syfte att erbjuda ett komplett utbud av e-handelstjänster med en proaktiv marknadsapproach gentemot hälso- och sjukvårdssektorn i Norden.

Läs mer