Pagero certifierad PEPPOL-accesspunkt i Storbritannien

Pagero har utsetts till certifierad PEPPOL-accesspunkt av brittiska Crown Commercial Service (CCS) för att nå NHS (National Health Service) som driver den offentliga sjukvården i Storbritannien.

23 december 2016|Utvalda nyheter|

Pagero förvärvar Primelog för att förbättra våra tjänster för automatiserad kontroll över utgifter

Primelog är en ledande leverantör av programvara för globala logistiklösningar - Primelog hjälper företag med global verksamhet att få översikt och kontroll över logistikflöden, både ekonomiskt och fysiskt.

15 december 2016|Utvalda nyheter|

Pagero öppnar kontor i Frankrike

Pagero öppnar kontor i Paris, Frankrike, för att möta ökande marknadsefterfrågan och som ytterligare ett steg i vår internationaliseringsprocess.

25 november 2016|Utvalda nyheter|

TrustWeaver utser Pagero till Premium Partner

Pagero har utsetts till Premium Partner av TrustWeaver, en ledande molnbaserad leverantör av compliance services (tjänster för regelefterlevnad) för e-fakturor och andra affärskritiska dokument.

25 oktober 2016|Utvalda nyheter|

Pagero etablerar verksamhet i Benelux

Pagero etablerar verksamhet i Benelux för att möta ökande marknadsefterfrågan i regionen och som ytterligare ett steg i vår internationaliseringsprocess. Med lokal närvaro kan vi också erbjuda förbättrad support till våra lokala kunder.

6 september 2016|Utvalda nyheter|

Pagero och Primelog i strategiskt samarbete

Primelog är en ledande leverantör av mjukvara för globala logistiklösningar – Primelog TMS, en egenutvecklad och standardiserad lösning för företag med komplexa logistikflöden. Primelog hjälper företag världen över att få överblick och kontroll över logistikflödet, både finansiellt och fysiskt. Nu har Pagero och Primelog ingått ett strategiskt samarbete som gör att våra gemensamma kunder får [...]

15 juni 2016|Nyheter, Utvalda nyheter|

Pagero och Jeeves – decennielångt samarbete inom e-faktura stärks ytterligare

Efter tio års framgångsrikt samarbete med ett gemensamt erbjudande och nöjda kunder fördjupar Pagero och Jeeves samarbetet på strategisk nivå med utökad funktionalitet till våra kunder.

10 maj 2016|Utvalda nyheter|

Pagero erbjuder SMP-tjänst för att registrera PEPPOL-mottagare

Pagero tillhandahåller nu en SMP-tjänst, vilket innebär att vi själva kan registrera våra kunder som mottagare i PEPPOL i alla länder. Tack vare denna tjänst förenklar vi för våra kunder att börja ta emot meddelanden via PEPPOL.

19 april 2016|Utvalda nyheter|

Pagero öppnar kontor i Madrid

Pagero öppnar nytt kontor i Madrid för att möta ökande marknadsefterfrågan i Spanien och Portugal och som ett steg i vår internationaliseringsprocess.

17 mars 2016|Utvalda nyheter|

Pagero utökar räckvidden mot offentlig sektor i Europa med full integration mot NemHandel

Registret över samtliga mottagare (47 000+) i NemHandel är nu fullt integrerat och sökbart i Pageros nätverk Pagero Online. Vi kan därmed erbjuda våra kunder full räckvidd för den nordiska marknaden.

16 mars 2016|Utvalda nyheter|