Mottagarspecifik validering

Tjänsten mottagarspecifik validering är värdefull för e-fakturamottagare som använder sig av ett workflow/affärssystem med specifika krav på fakturainnehållet.

Tjänsten innebär att Pagero skapar ett kundspecifikt regelverk som varje inkommande e-faktura måste uppfylla. Varje gång en e-faktura skickas till mottagaren via Pagero Online kontrolleras innehållet automatiskt så att det uppfyller regelverkets krav.

Om någon information i leverantörsfakturan är felaktig (exempelvis
leverantörs-ID eller referenskoder) kommer fakturan inte att skickas vidare till mottagaren. Dessutom skickas ett mejl till leverantören med uppgift om att fakturan stoppats samt vad som behöver justeras innan fakturan kan skickas på nytt.

Med mottagarspecifik validering slipper mottagaren att läsa in felaktiga
e-fakturor i workflow/affärssystemet, vilket sparar tid tack vare minskad felhantering. Dessutom kan leverantören justera fakturan direkt, vilket minskar kapitalbindningstiden.

Läs mer om
mottagarspecifik validering

Ladda ned produktblad (PDF)