Laddar...

Samarbeten

Vi strävar efter att ha ett nära tekniskt och affärsmässigt samarbete med så många leverantörer av ekonomi- och affärssystem som möjligt. Vi samarbetar också med ett antal aktörer inom scanning och print. Målet är att våra tjänster skall komplettera varandra på ett sätt som ger maximal nytta för våra kunder. Nedan kan du läsa mer om våra partnersamarbeten.

Våra partners

21 Grams

21 Grams hjälper företag till en lägre portokostnad och enklare postadministration genom att ta över postprocessen från fil till brevlåda. 21 Grams är vår partner för extern print inom Europa samt för e-faktura B2C i Sverige och Norge.

Admicom

Admicom, grundat 2004 i Jyväskylä, är en föregångare för affärssystem inom byggteknik. Admicom erbjuder programvara och bokföringstjänster för entreprenadföretag. Företagens verksamhet och ekonomistyrning sköts med hjälp av en helautomatiserad webbaserad lösning, Adminet.

Aktiebolaget Systemstöd

Systemstöd levererar, utvecklar och förvaltar affärssystemlösningar baserade på Sage X3 och Jeeves ERP affärssystem. Systemstöd effektiviserar affärsprocesser som ökar konkurrenskraften och lönsamheten inom logistik, produktion och projektstyrda organisationer och erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad.

Cleardata

Cleardata erbjuder en mängd tjänster för outsourcad hantering av fakturor, som exempelvis säker e-posthantering, scanning och intelligenta tjänster för datafångst. Cleardata hjälper företag att spara värdefull tid och pengar genom att eliminera manuella processer och omvandla det sätt företagen skickar och tar emot data. Cleardata är vår partner för fakturascanning i Storbritannien och återförsäljer även våra tjänster till sina kunder.

Compello

Compello utvecklar lösningar för automatiserad informationslogistik och är en etablerad aktör inom EDI-marknaden som även levererar e-faktura för Internetbank och fakturagodkännandesystem med fakturatolkning, fakturagodkännande och integration mot ekonomisystem.

Deltek

Deltek är en global leverantör av affärssystem för projektorienterade kunskapsorganisationer, med drygt 1600 anställda globalt och huvudkontoret i USA. Bland Delteks kunder finns bland annat IT-konsulter, tekniska konsulter, programvaruföretag, revisions- och PR-byråer.

e-conomic

Med över 90 000 kunder är e-conomic idag Europas ledande leverantör av online bokföringssystem. E-conomics målgrupp är små och medelstora företag och systemet är byggt kring ett öppet API. Ekosystemet består av fler än 300 app-partners med bland annat integrationsmöjligheter till exempelvis kassa-, löne- och CRM-system samt webbshopar etc. E-conomic har också ett certifierat nät av landsspecifika återförsäljare som hjälper till att installera e-conomic för specifika behov.

Extend

Extend effektiviserar & hanterar affärskritiska processer för ekonomi, lager, och orderinformation mot multipla partners, kanaler & marknader. Extend ger kontroll och realtids information samt inbyggd logik och intelligens för affärsprocessen.

Hansaprint OY

Hansaprint är ett företag med lång erfarenhet av utskrift och brevservice för olika typer av transaktionsdokument, så som fakturor och kontoutdrag. Tillsammans med Hansaprint erbjuder Pagero extern print för den finska marknaden.

IFS

IFS är en av världens ledande leverantörer av affärssystem och erbjuder lösningar som gör det möjligt för företag att snabbt svara upp mot marknadsförändringar och använda resurser på ett mer flexibelt sätt för att uppnå bättre affärsresultat och konkurrensfördelar. IFS grundades 1983 och har nu 2 800 medarbetare världen över. Affärssystemet IFS Applications finns i 54 länder, på 22 olika språk. Läs mer om vårt samarbete med IFS

Intrum Finans

Intrum Finans ingår i Intrum Justitia AB och erbjuder företag en effektiv och enkel finansieringslösning i form av fakturabelåning. Med hjälp av tjänsten utjämnas kassaflödets säsongsvariationer och problem med långa betalningstider försvinner. Tillsammans med Intrum Finans erbjuder Pagero tilläggstjänsten fakturabelåning på den finska marknaden.

Jeeves

Jeeves är en leverantör av mjukvaror och tjänster för affärssystem till små och medelstora företag runt om i världen. Jeeves, som grundades 1992, har vuxit till att betjäna fler än 2 000 kunder i 40 länder i Europa, Nordamerika och Asien över ett antal nischvertikaler inom tillverknings-, grossist- och tjänstesektorn. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Jeeves produktlinje innefattar programvarorna Jeeves ERP och Garp.

Ninetech

Ninetech erbjuder kunskap och lösningar inom digital marknadskommunikation och IT. Ninetech hjälper sina kunder med strategiska frågor kring varumärkespositionering, digital kommunikation, effektivisering av affärsprocesser och konkreta IT-lösningar. Ninetech ser gärna helhetsåtaganden där de tar ansvar för hela processen från analys, strategi och genomförande till drift, förvaltning och support.

Notora

Danska Notora är återförsäljare av affärssystemet Microsoft Dynamics NAV. Notora är experter på systemlösningar som har sin utgångspunkt i och kompletterar NAV, som är en perfekt lösning för verksamheter som vill optimera sina produktions- och styrprocesser. Notoras vision är att vara en ledande ERP-leverantör till små och mellanstora verksamheter och vägen dit går via 100% nöjda kunder.

Pector

Pector är en Göteborgsbaserad partner till Visma med Sverige som arbetsplats. Pector arbetar med att stödja affärsprocesser med effektiva informationssystem. Pectors roll hos kunderna varierar från projektledare, konsult och lärare till resurs och bollplank för idéer och arbetar även med att lösa tekniska frågor som uppstår i samband med arbetet med informationsflödet. Bolaget tillhandahåller både affärssystem och olika typer av kringsystem som exempelvis datalager, rapportering, fakturahantering etc.

Primelog

Primelog hjälper företag med globala försörjningskedjor att förbättra verksamheten genom bättre kontroll, lägre kostnader och högre service nivåer och är en ledande SaaS (Software-as-a-Service) leverantör i norra Europa. Vår kompetens inom logistik och vår mjukvara Primelog TMS är det som attraherar våra globala kunder, de största och mest inflytelserika företagen i sin bransch. Primelog agerar genom egna kontor och partner-nätverk i Europa och Nord-Amerika. Mer information finns på www.primelog.se

SoftMade

SoftMade, grundat 1991, erbjuder skräddarsydda lösningar för ekonomistyrning samt funktionella och lättanvändbara programvaror för olika ändamål. SoftMade erbjuder ekonomisystem för hydraulik och VVS branschen, körjournal- och faktureringssystem för person- och varutransport samt produktion av företags hemsidor.

SoftOne

SoftOne är en nordisk aktör som erbjuder Windows- och molnbaserade programvaror för webbläsare och mobilapplikationer. SoftOne hjälper sina kunder att förenkla administrationen och få kontroll över sina projekt. Molnlösningarna och systemen som företaget erbjuder är moduluppbyggda, vilket ger kunderna möjlighet att använda antingen en helhetslösning eller separata delar. Programvarorna kan byggas på över tiden.

Specter

Specter är Sveriges ledande leverantör av webbaserade affärssystem och omnikanalslösningar för mindre och medelstora e-handlare, butiker och grossister. Över 1500 företag har valt Specter för att effektivisera sin verksamhet genom att koppla samman sin webbshop med ett webbaserat affärssystem och kassasystem. Med Specters tjänster kan de arbeta smartare med försäljning, leveranser, lager, inköp, kundtjänst, bokföring och analys av köpbeteende.

Xerox

Xerox är världens största företag inom affärsprocesser och dokumenthantering. Företaget har 130 000 medarbetare i 180 länder, och erbjuder helhetslösningar som täcker allt från backoffice-support till print. Xerox hjälper företag med deras operativa verksamhet och informationshantering. Via samarbetet med Xerox erbjuder Pagero tilläggstjänsten fakturaskanning på den finska marknaden.

Xledger

Xledger har i över 10 år levererat ett äkta webbaserat affärssystem riktat mot professionella tjänste- och projektverksamheter, ideella sektorn, internationella koncerner och ekonomibyråer. Över 5 000 verksamheter sparar tid tack vare den stora graden av automatisering och rollbaserade informationen i ett integrerat realtidssystem med inbyggd rapportgenerator och EFH.

Intresseanmälan

Vill du veta mer om något av våra affärspartnersamarbeten? Är du leverantör av affärssystem och skulle vilja samarbeta med oss? Skicka in nedanstående intresseanmälan så kontaktar vi dig för mer information!

[]
1 Step 1
FöretagDitt företag
NamnDitt fulla namn
TelefonEtt giltigt telefonnr
Meddelande
0 /
Previous
Next