Pagero Compliance
Uppfyll lokala regler globalt

50+
Marknader med lokal compliance

3 000 000
Användare i vårt globala nätverk

500 miljarder EUR
Värde på transaktionerna i vårt nätverk

De områden vi fokuserar på

För att hjälpa våra kunder att uppfylla alla lokala krav täcker vår compliance-tjänst ett antal områden:

Hur vi säkerställer compliance

Vår compliance-tjänst gör det enkelt för våra kunder att uppfylla lokala regler både på kort och lång sikt – oavsett var de har sin verksamhet.

Några av våra compliance-partners

Räckvidd

Vårt mål är att våra kunder skall kunna nå alla sina affärspartners, oavsett vilken infrastruktur eller vilka nätverk de använder – inom både offentlig och privat sektor.

Datasäkerhet

Krav och föreskrifter för datasäkerhet kan vara svåra att tolka och uppfylla, särskilt eftersom de ändras över tiden. Därför är det mycket viktigt för oss att arbeta för att skapa förståelse och korrekt implementation av krav gällande datasäkerhet.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information om hur du uppfyller lokala regler på de marknader du har verksamhet.

Branschorganisationer

Pagero är aktivt engagerade i olika branschorganisationer i Europa, Asien och Nordamerika. Via dessa forum ger vi råd till myndigheter, delar med oss av kunskap, bidrar till global utveckling och främjar bästa praxis i olika branscher.

Relaterat innehåll

Resource Centre