Vi hjälper dig att lyckas

Vi hjälper dig att lyckas

Vi erbjuder inte bara tjänster för att effektivisera affärsprocesser, utan även en leveransorganisation som hjälper våra kunder att nå de mål de satt upp med sin investering.

Analyser och förstudier

Vårt Customer Integration-team hjälper till med analyser och förstudier gällande till exempel format och lokala regelverk. Deras arbete är avgörande för många av våra kunder som vill hantera elektroniska flöden i flera länder. Teamet hjälper också till att skapa en så bra effektiv och underhållsfri lösning som möjligt. I samråd med kunden ser de över och rekommenderar bästa möjliga upplägg för till exempel kommunikation, felhantering, format, berikningar och valideringar.

Några exempel på förstudier vi kan hjälpa till med:

  • Passar önskat format för syftet?
  • Saknas någon information som är obligatorisk i de länder som är aktuella?
  • Är det önskade formatet något som kunden kan växa med?
  • Vilka lagkrav gäller?
  • Vilka lagkrav kommer?

Koll på formatet

Våra kunder behöver inte fundera över vilket format deras affärspartners använder sig av, eftersom vi ser till att alla dokument som skickas via Pagero Online konverteras till det format mottagaren kan hantera.

Vi ser till att de uppdateringar som krävs av de olika formaten genomförs och att alla flöden fungerar som de skall över tiden. I dagsläget hanterar vår leveransorganisation över 350 format.

Vårt mål är att leverera högkvalitativa lösningar på ett kundfokuserat, effektivt och professionellt sätt som ger våra kunder en tjänst som är hållbar över tiden.

Helena Stolpe, VP Delivery, Pagero

De håller vad de lovar. Pagero har varit utmärkta och de är alltid villiga och snabba att hjälpa till att besvara de frågor vi har.

Ana Jiménez, Head of internal control processes, ABB S.A.

Hjälp att komma igång

När du valt våra tjänster erbjuder vi en uppstart där vi går igenom Pagero Online och visar hur tjänsten fungerar, hjälper dig att komma igång och ser till att transaktionsflödet fungerar som det skall.

Bygg ditt nätverk

När du kommit igång att använda våra tjänster är det viktigt att maximera flödet av elektroniska transaktioner. Det är först då som du kommer att kunna effektivisera företagets flöden och uppnå full nytta av våra tjänster. Du kan göra arbetet själv eller låta oss ta hand om det:

Self service – gör det själv

Pageros self service-funktion finns tillgängligt i Pagero Online för alla våra kunder. Du får fri tillgång till ett nätverk som består av miljoner bolag världen över. Du skriver bara in namnet på det företag du vill kommunicera med, skickar en förfrågan till dem och när de har accepterat kan ni börja kommunicera.

Kund-/leverantörsaktivering – vi gör jobbet för dig

Alla organisationer har inte tid eller resurser att kontakta sina kunder eller leverantörer för att få dem att komma igång med elektroniska flöden. Speciellt när det handlar om internationella flöden kan arbetet bli mycket omfattande. Vårt aktiveringsteam har många års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att aktivera sina affärspartners världen över och de kan ta hand om arbetet för dig.

Följande ingår i ett aktiveringsprojekt:

  • Ansvarig projektledare på Pagero
  • Projektplan med tid och omfattning

  • Informationsutskick till berörda affärspartners
  • Aktivering av berörda affärspartners
  • Tät dialog och regelbundna rapporter