Pagero Online – vår plattform

Pagero Online – vår plattform

Vi arbetar ständigt med att förbättra och utöka stödet för affärsprocesser och för att säkerställa att våra kunder uppfyller gällande lagar och regler i alla länder där de är verksamma.

Vi lägger också stora resurser på att förbättra och effektivisera tester, utvecklingsarbete och arkitektur i syfte att säkra en modern och skalbar plattform för våra kunder. Nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar och vilka fördelar det ger våra kunder.

Pagero Global Icon

Öppet nätverk

När vi började designa och bygga Pagero Online, erbjöd de flesta tjänsteleverantörer i branschen en plattform för att sätta upp kopplingar som var kostsamma punkt-till-punkt-uppsättningar. Vi bestämde oss för att gå i direkt motsatt riktning med Pagero Online. Denna strategi har lett till att Pagero Online har blivit en branschledande plattform som ger kunderna följande fördelar:

  • Self-service-funktion för anslutning till andra företag
  • Kostnadsfritt formatbibliotek
  • En plattform som erbjuder enorm räckvidd, både till företag kopplade till Pagero Online och andra tjänsteleverantörers plattformar
  • Rimlig kostnad för anslutning till företag som kräver okända formatsyntaxer eller kommunikationsprotokoll

Automatiserad testning

Att erbjuda våra kunder en högkvalitativ tjänst har varit en av våra viktigaste målsättningar ända sedan vi började utveckla Pagero Online. Vi säkerställer alla tjänster i Pagero Online med hjälp av flera olika typer av automatiska tester. Dessa tester har också gett oss mycket snabbare leverans av nya funktioner, tack vare att behovet av manuella tester har minskat.

Continuous Delivery och Microservices

Continuous Delivery gör det möjligt för oss att releasa funktionalitet flera gånger om dagen istället för vecko- eller månadsvis. Anledningen till detta är att vi vill introducera nya funktioner i små steg för att göra det enklare för våra kunder att lära sig dem. Dessutom ger detta arbetssätt oss snabbare feedback om eventuella förbättringsbehov.

Ett sätt att uppnå continuous delivery är att dela in plattformen i mindre tjänster och inte köra allt som en enda stor tjänst. Detta tillvägagångssätt kallas Microservices Architecture. Tack vare detta kan nya tjänster introduceras och befintliga kan uppdateras utan att de befintliga påverkas.

Automatiserad konfigurationshantering

Vi tar bort all manuell konfiguration och inställning på våra servrar och maskiner. Detta förbättrar kvaliteten på våra tjänster för våra kunder, eftersom identiska test- och produktionsmiljöer gör det enklare att säkerställa att funktionerna testas med samma villkor som i produktion.

Övervakning och statistik

Vi identifierar ständigt områden med förbättringspotential genom att studera trender och snabbt återställa funktioner om problem uppstår. Dessutom analyserar vi hur olika funktioner används och förbättrar dem för att bättre passa det sätt våra kunder faktiskt använder dem.

Zero downtime och feature toggles

Vi har infört en zero-downtime-policy som ger våra kunder en stor fördel: en plattform som alltid är i drift.

En teknik som kallas feature toggles hjälper oss att uppdatera och testa funktioner på några få utvalda kunder och att testa alternativa versioner av en funktion för att se vilken som fungerar bäst vid praktisk användning.

Partnersamarbeten och API:er

Vi vill ge våra kunder ett smidigt sätt att interagera med sina affärspartners via våra tjänster. Därför fokuserar vi på att bygga API:er för våra kunder och partners.

Kunder kanske vill automatisera eller effektivisera vissa av sina processer för att effektivisera sin verksamhet. ERP-leverantörer kan bygga in våra tjänster som en del av affärsprocessen, vilket ger deras kunder full tillgång till Pagero Onlines nätverk och hela vårt tjänsteutbud i deras etablerade arbetsverktyg.

Pagero Online är en fullt utvecklad SaaS-plattform som har blivit en av de ledande plattformarna av O2C- och P2P-tjänster.

Bård Langöy, CTO, Pagero Group

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information!

Oavsett vilket system vi använder och vilka förändringar vi har gjort, har de kunnat kopplas till Pageros tjänster utan problem.

Anja Vaaja, Administration Manager, Kovanen Yhtiöt Oy

Mer om vårt erbjudande