GDPR2018-09-09T18:10:31+00:00

GDPR

Vad är GDPR?

Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom Europeiska Unionen.

Förordningen antogs 27 april 2016 och kommer att börja gälla 25 maj 2018. Den ersätter då tidigare nationella bestämmelser. I Sverige kommer dataskyddsförordningen att ersätta Personuppgiftslagen (PUL).

Hur Pagero arbetar för att uppfylla GDPR

Läs alla bloggartiklar om GDPR

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information!

Kontakta oss

Mer om vårt erbjudande

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok