///EU-direktiv om e-handel
EU-direktiv om e-handel2018-09-09T18:09:58+00:00

EU-direktiv om e-faktura och e-handel inom offentlig sektor

Många EU-medlemsstater inser värdet av digitala processer och digital dokumentation. De har infört eller håller på att införa krav och infrastruktur för att underlätta övergången till en digital ekonomi.

EU-direktiv är en viktig drivande kraft i utvecklingen. EU har antagit ett flertal direktiv, 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU and 2014/55/EU (speciellt den sistnämnda) som tillsammans kallas direktiven om e-handel (the e-Procurement Directives) och som syftar till att förenkla integrationen på den inre marknaden och tillväxten av digitala tjänster.

Vad innebär e-handelsdirektiven?

Konsekvenserna av direktiven om e-handel kan sammanfattas i punkterna nedan:

  • Endast elektroniska fakturor i ett visst strukturerat format kommer att erkännas som giltiga e-fakturor, vilket exempelvis innebär att det utbredda PDF-formatet inte längre kommer att anses som en giltig faktura.
  • Myndigheter i varje medlemsstat måste kunna ta emot och hantera e-fakturor senast i april 2019. Regionala och lokala myndigheter kan få uppskov fram till april 2020.

Alla medlemsstater har inte kommit lika långt i införandet. Dessutom har varje medlemsstat frihet att implementera direktiven på ett sätt som passar dem, vilket innebär att olika regler gäller i olika länder. Klicka på kartan överst på sidan för att se status och de regler som gäller i respektive land. Du kan också ladda ned en översikt i PDF-format nedan.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information om hur vi arbetar för att hjälpa våra kunder att uppfylla e-handelsdirektiven.

KONTAKTA OSS

Mer om vårt erbjudande

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok