E-fakturacompliance

En utmaning att uppfylla föränderliga krav

E-fakturacompliance – det vill säga att uppfylla gällande krav på e-faktura – är ett måste för att företag skall kunna hantera moms och andra skatter korrekt för att inte få böter eller andra påföljder, och för att kunna göra momsavdrag på ett korrekt sätt. Eftersom standarder, infrastruktur och regelverk skiljer sig åt mellan olika länder är e-fakturacompliance en utmaning för de flesta företag, speciellt de med internationell verksamhet.

Kontakta oss
Compliance Icon

Skyldigheter innan du börjar med e-faktura

Ett företag måste ofta uppfylla vissa krav innan det kan börja med elektronisk fakturering. Företaget kan vara skyldigt att anmäla byte från pappersfakturor till elektroniska fakturor till skattemyndigheten, eller att få skattemyndighetens godkännande. Tjänsteleverantören kan också vara tvungen att rapportera att de kommer att börja hantera fakturor elektroniskt för kundens räkning.

Ofta måste utställaren få mottagarens godkännande att byta från pappersfakturor till digitala fakturor. Det är också viktigt att ta reda på om en elektronisk faktura utgör ett giltigt dokument för skattemässiga ändamål eller inte.

Att tänka på under e-fakturaprocessen

Under e-fakturaprocessen måste företaget ta hänsyn till tekniska format och syntaxkrav liksom krav kopplade till dokumentens integritet och äkthet. I vissa länder finns det bara ett sätt att uppfylla dessa krav, medan andra erbjuder flera alternativ. Det kan också finnas skillnader inom en och samma jurisdiktion.

Fakturans innehåll är också viktigt att ta i beaktande. Detta inkluderar minimikrav på innehåll enligt gällande skattelagstiftning, men även bransch- eller köparspecifika innehållskrav.

I vissa länder måste mottagaren skicka ett kvitto eller något annat slags bekräftelse till utställaren för att ange att de har tagit emot fakturan och att den är korrekt, eller att de har tagit emot fakturan men att den inte kan hanteras i befintligt skick.

E-archive icon

Krav på arkivering

Sist men inte minst är det viktigt att ta hänsyn till krav på arkivering. Hur skall e-fakturorna arkiveras? Vilka dokument måste lagras och hur länge? Finns det några krav gällande revision? I vissa länder kan det finnas krav på att arkivera lokalt. Andra länder tillåter arkivering i ett annat land, men utställaren måste få ett samtycke från de lokala skattemyndigheterna eller meddela dem att de kommer att arkivera sina fakturor någon annanstans.

Vi vill förenkla för våra kunder

Vi brinner för att förenkla för våra kunder och ta hand om den komplexitet som kraven på compliance för med sig vid hantering av e-fakturor, så att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Vi erbjuder våra kunder vår bästa praxis och tolkning av varje marknad. De slutsatser och tjänster vi erbjuder kan förklaras genom dokumentation eller dialog med våra kunder så att de känner sig trygga med att vår lösning uppfyller deras behov.

Samarbeten för compliancetjänster av högsta kvalitet

Pagero samarbetar med externa experter för att säkerställa att våra compliancetjänster håller högsta kvalitet.

Ledande revisions- och konsultföretaget Deloitte förser Pagero med information om utveckling av lagstiftning gällande e-faktura på global nivå. De hjälper oss att tolka informationen och föreslår bästa praxis så att vi kan säkerställa högklassiga compliancetjänster över våra tid för våra kunder.

Pagero samarbetar med juridiska och tekniska experten Trustweaver för att hjälpa våra kunder att säkerställa integritet och äkthet hos sina elektroniska fakturor och andra juridiskt kritiska dokument. Med deras molnbaserade tjänster kan vi tillämpa certifikat, e-signaturformat och e-signaturvalidering i över 50 länder.