Vad är en e-faktura

Hantera e-fakturor, pappers- och PDF-fakturor via en enda molnbaserad plattform. Helt elektroniska, automatiserade lösningar för att skicka och ta emot alla dina fakturor.

Testa kostnadsfritt

Alla digitala fakturor är inte e-fakturor

”Elektronisk faktura” eller ”e-faktura” är ett vanligt begrepp, men det råder fortfarande viss förvirring kring exakt vad det innebär. Därför vill vi förklara begreppet e-fakturering och fördelarna med e-fakturor jämfört med andra vanliga fakturatyper.

Pappersfaktura

Pappersfakturor skapas oftast digitalt, men skrivs sedan ut och skickas per post till mottagaren. Ett pappersbaserat fakturaflöde kräver inga större investeringar, men är en arbetsintensiv, kostsam och osäker process. Det tar tid för fakturan att nå mottagaren, och den går inte att spåra.

 • Inga system-/processförändringar
 • Arbetsintensivt
 • Dyrt
 • Långsam betalningscykel
 • Låg spårbarhet
 • Låg datakvalitet och transparens
 • Accepteras inte av många organisationer
 • Inte miljövänligt

PDF-faktura

Fakturor som skickas via e-post som PDF- eller Word-fil är ett första steg bort från ett pappersbaserat fakturaflöde. Fakturor som skickas via e-post är dock inte detsamma som e-fakturor. För att fakturauppgifterna ska komma in i mottagarens system måste de knappas in manuellt eller skannas in via OCR, vilket vanligtvis är mycket tidskrävande och risken för fel är stor.

 • Ett första steg mot digitalisering
 • Kostnadseffektivt
 • Inte säkert
 • Låg spårbarhet
 • E-post kan försvinna eller hamna i skräppost
 • Manuell inmatning eller inskanning
 • Låg datakvalitet och transparens
 • Skrivs ofta ut för behandling

E-faktura

En e-faktura utfärdas, skickas, tas emot och behandlas elektroniskt. Den är digital under hela sin livscykel, från det att utställaren skapar e-fakturan tills mottagaren behandlar den. E-fakturering är en integrerad lösning som möjliggör ett helautomatiserat flöde direkt från ett företags affärssystem till ett annat.

 • Säkert
 • Leverans och behandling i realtid
 • Automatiserade flöden
 • Hög datakvalitet
 • God spårbarhet
 • Bättre kassaflöde och kortare kredittider