Rapportering och analys
Bättre insikter för bättre beslut

Maximera nyttan av dina digitala flöden

Förbättra träffsäkerheten i dina befintliga rapporterings-, analys- och BI-verktyg eller skapa skräddarsydda rapporter med Pagero med hjälp av strukturerad data för att förbättra företagets beslutsfattande i realtid. Genom att indexera alla inkommande och utgående dokument på både huvud- och radnivå gör Pagero det enkelt att analysera, tolka och använda data med hjälp av anpassade rapporter och vår Analytics Dashboard. Använd våra tjänster för att:

  • Kontrollera status på transaktioner i realtid
  • Få insikter i köpmönster baserat på artiklar eller affärspartners
  • Analysera köpbeteende för flera företag
  • Identifiera försäljningstrender baserat på artiklar eller kunder

Analytics Dashboard för snabb överblick

Få överblick över aktiviteterna inom ett enskilt företag eller en bolagsgrupp via en samlad dashboard. Oavsett antal eller typ av affärssystem, format eller processer, underlättar vår lättanvända dashboard överblick över transaktioner och aggregerad data i realtid för bättre spårbarhet och fördjupade insikter.

Nå alla dina affärspartners via Pageros öppna, molnbaserade nätverk

KONTAKTA OSS

Transaktionsrapporter för detaljerad analys

Med Pageros transaktionsrapporter kan du skapa korrekta och detaljerade rapporter som uppfyller dina specifika behov. Skapa schemalagda rapporter och få meddelanden via e-post, eller ta fram enskilda rapporter i realtid vid behov. Rapporterna kan även delas inom organisationen eller användas för att stödja företagets verksamhet som exempelvis vid revision.

Accurate Spend Management för minskad felhantering och kortade hanteringstider

Kontrollera dina fakturor gentemot gällande leverantörsavtal, priser och artikeldata i realtid med Pagero Accurate Spend Management. Få notifieringar om kontraktsavvikelser och skapa automatiserade affärsregler för avvikelsehantering för minskad felhantering och kortade hanteringstider.