Support2018-09-07T08:20:04+00:00

Support

Våra kunder är spridda världen över, eftersom Primelog TMS används i 60 länder och på alla kontinenter. Våra kunder har höga och varierande tillgänglighets- och kvalitetskrav och vi erbjuder olika nivåer av kundsupport för att uppfylla deras krav.

SaaS-tjänster

SaaS-tjänster (Software as a Service) garanterar hög tillgänglighet för Primelog TMS. Eftersom vi har kunder runt om i världen finns vi tillgängliga 24/7. I SaaS-tjänster utför vi löpande produktunderhåll och ansvarar för den löpande hanteringen av nya versioner och förbättringar av Primelog TMS.

Supporttjänster

Vår supporttjänstfunktion har personal som hjälper kunder med frågor om användning av Primelog TMS. Funktionaliteten styrs av väletablerade processer och eskaleringsfunktioner för att säkerställa att vi snabbt kan svara på dina behov. Vi hjälper dig även när det kommer nya versioner och med relaterad funktionalitet.

Extra supporttjänster

Du kan välja att lägga till en högre servicenivå i form av specifika resurser som hanterar dina flöden och ytterligare tjänster i form av filövervakning och datakvalitetssäkring.

Avkastning

För de flesta av våra kunder är Primelog TMS ett affärskritiskt system. Poängen med att använda supporttjänster för Primelog är att minimera störningarna vid användning av Primelog TMS. Vi minimerar driftstopp och kunskapsluckor för att öka avkastningen på din investering i Primelog TMS.

Kontaktuppgifter Primelog support

E-post: primelog.servicedesk@pagero.com
Telefon: +46-739 887 888
Öppettider: Må-fr 8:00-18:00 *
*  helgfria vardagar

Primelog TMS ger oss det stöd vi behöver för att analysera våra fraktkostnader historiskt. Systemet gör det möjligt för oss att bryta ned kostnaderna så att vi kan identifiera eventuella ytterligare förbättringsmöjligheter inför nästa upphandling.

MARIA WEIBULL, ENHETSCHEF FÖR LOGISTIK PÅ SSAB SPECIAL STEEL

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information!

KONTAKTA OSS

Läs mer

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok