Kontrolltorn2018-09-07T08:20:46+00:00

Förbättra din logistik

Kontrolltornslösning

  • Minska det manuella arbetet
  • Optimera bokningar
  • Öka fyllnadsgraden
  • Öka kontrollen
  • Visualisera och hantera dina flöden
  • Hantera risk med hjälp av simuleringar
  • Förhandla nya avtal
  • Gör djupgående analyser

Få överblick och kontroll

Har du varit med om produktionsstopp, strejker, naturkatastrofer? Har du råkat ut för kunder som undrar vart deras leverans har tagit vägen? Eller vill du veta om dina transportföretag verkligen uppfyller sina avtal? Hur har du i så fall löst dessa utmaningar?

Primelog TMS ger dig möjlighet att ta kontroll över din logistik och alla relaterade flöden. Tänk dig ett flygledartorn med erfarna flygledare som övervakar luftrummet, flera olika skärmar och världen utanför. Byt sedan ut kontrolltornet mot dina egna logistikexperter som ansvarar för ett logistiksystem som övervakar flödet av varor och kostnader och som larmar när avvikelser uppstår.

Övervaka ditt företag i realtid

En viktig del av kontrolltornslösningen är möjligheten att övervaka ditt företag i realtid. Primelog TMS löser detta genom integration med alla parter som har en roll i ditt varuflöde: leverantörer, transportföretag, 3PL-leverantörer, ERP-system och övriga.

Med Primelog TMS som ditt kontrolltorn har du alla möjligheter att analysera och förbättra din logistikverksamhet. Du kommer att kunna ta kontroll och hantera de olika aktörerna i din leveranskedja.

Med alla informationskällor (mer än 100 externa parter) kopplade till Primelog hanterar vi nu den dagliga operativa transportlogistiken och kan även göra avancerade kostnads-, kvalitets- och uppföljningsberäkningar. Möjligheten att bryta ner transportkostnader och leveranskvalitet på leverantörsnivå, produkt eller destination öppnar upp nya möjligheter för oss att effektivisera vår verksamhet.

PATRIK NYGREN, PROGRAMCHEF FÖR GLOBALA TRANSPORTER PÅ SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION
2018-08-03T11:25:16+00:00

Ericsson

Primelog hjälpte Ericsson att utveckla ett sofistikerat system för att kontrollera informationskvaliteten.

2018-08-03T11:25:56+00:00

SSAB

SSAB optimerar processen från inköp till betalning med Primelog och TenderEasy.

2018-08-03T11:29:35+00:00

Elektroskandia

Elektroskandia fick full kontroll över transportkostnaderna med Primelog Freight Spend Management.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information!

KONTAKTA OSS

Läs mer

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok