///Freight Spend Management
Freight Spend Management2018-09-07T08:21:05+00:00

Kostnadskontroll

Freight Spend Management

 • Minska logistikkostnader
 • Förbättra datakvalitet
 • Förhandla nya avtal
 • Visualisera och hantera dina flöden
 • Hantera risk med hjälp simuleringar
 • Se affärskritisk information

Ta kontroll över dina logistikkostnader

Med Freight Spend Management i Primelog TMS kan du göra en komplett revision och avstämning av alla dina fakturor jämfört med dina transportavtal. Primelog TMS gör en automatisk jämförelse mellan den planerade kostnaden och den faktiska kostnaden på fakturorna och rapporterar eventuella avvikelser.

Kostnadskontrollen i Primelog TMS ger normalt omedelbara och direkta kostnadsbesparingar på mellan två och fem procent av den totala transportomsättningen. Systemet har också många andra fördelar, till exempel möjligheten att koppla kostnader och undantag direkt till ett specifikt transportföretag, en försändelse eller ett paket.

Få en överblick över dina leverantörer

Idag är det inte ovanligt att företag har sin tillverkning, lagerhållning och planering på olika platser. Många transportföretag arbetar med flera speditörer, särskilt om de har en internationell verksamhet. Det gör det svårt att få överblick och kontroll över de olika transportföretagen och befintliga avtal.

Med Freight Spend Management i Primelog TMS samlar du helt enkelt alla dina avtal i ett enda system. Systemet matchar automatiskt en faktura till rätt leverantör och rätt avtal och skickar en automatisk rapport över alla avvikelser som kan uppstå.

Beräkna fraktpriset i förväg

Möjligheten att beräkna den exakta fraktkostnaden i förväg har många fördelar. Du kommer inte bara att ha information om kostnaden innan du får fakturan från speditören, utan du kommer också att kunna jämföra fraktavtal från olika transportföretag och hantera upphandlingen av transporter på ett mer effektivt sätt. Du kommer också att kunna få information direkt om dina upplupna kostnader för transporter som genomförts, men ännu inte fakturerats.

Använd din kontroll

Om dina kostnader finns med i Primelog TMS så äger du din egen information och är inte beroende av din leverantör för att få uppgifter om dina flöden. Du kan ta fram statistik och rapporter om dina totalkostnader eller få dem uppdelade (till exempel per land, transportföretag, order, produktgrupp, kund etc) utifrån dina behov.

Freight Spend Management i Primelog TMS ger också mycket god statistik för upphandlingar och förhandlingar samt stöd för kostnadsallokering i slutet av en räkenskapsperiod.

 • Överlägsen funktionalitet för kostnadskontroll
 • Avancerad analyskapacitet
 • Stöd för logistikverksamhet med flera rutter och olika transportsätt

Tydliga kostnadsbesparingar

Du kommer att uppnå kostnadsbesparingar med Freight Spend Management i Primelog TMS eftersom funktionen:

 • Kontrollerar 100 procent av dina leverantörsfakturor
 • Säkerställer att rätt avtal används – dina egna
 • Följer upp leverantörer baserat på din data och inte deras
 • Tillhandahåller statistik för frakt- och transportupphandlingar

ROI inom ett år –

du kommer att spara pengar varje år genom att:

 • Identifiera felaktiga fakturor – i allmänhet 2–5 procent av din transportomsättning
 • Använda en standardiserad och automatiserad process
 • Få detaljerad uppföljning av kostnader per tid, speditör, plats, etc.
 • Kontrollera att du har debiterats enligt rätt avtal och till rätt kostnad

Med tanke på vårt rykte och anseende i branschen är framgång vårt enda alternativ. Vi måste hålla vad vi lovar. Primelog har lyckats bra med att uppfylla våra krav och de har fullföljt sina åtaganden.

LARS WILHELMSSON, CONTROLLER PÅ SKF LOGISTICS SERVICES

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information!

KONTAKTA OSS

Läs mer

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok