Primelog TMS

//Primelog TMS
Primelog TMS 2017-10-12T10:27:34+00:00

Primelog TMS ger dig de verktyg du behöver

Primelog TMS ger dig de verktyg du behöver för att ta kontroll över dina transportkostnader, kontroll som du uppnår genom att automatiskt matcha fakturor mot beräknat pris och genom att verifiera avvikelser. Primelog TMS ger dig inte bara kontroll, utan skapar också helt nya förutsättningar för kostnadskontroll och visibilitet.

Freight Spend Management

Ta kontroll över dina logistikkostnader

Genom Freight Spend Management får du dina logistikkostnader specificerade i Primelog TMS, äger din egen information och är inte beroende av din leverantör för att få information om dina logistikflöden. Du kan ta ut statistik och rapporter över din totala fraktkostnad, alternativt bryta ner den utifrån dina behov; per land, transportör, order, produktgrupp, kund etc. Vår erfarenhet visar att företag i snitt kan spara 2-5 % av sina transportkostnader bara genom att införa kontroll av samtliga fakturor genom bra systemstöd och en väl fungerande standardprocess.

Få överblick över dina transportörer

Idag är det inte ovanligt att företag har tillverkning, lager och planering på olika platser. Många arbetar med ett flertal olika speditionsbolag, framförallt om den geografiska spridningen är internationell. Det gör det svårare att få visibilitet och kontroll över de olika transportörerna och de olika avtalen, tarifferna och kostnaderna som förhandlats fram. Med Primelog Freight Spend Management samlar du enkelt alla dina avtal i ett och samma system. Systemet matchar automatiskt rätt faktura mot rätt leverantör och avtal, och rapporterar direkt samtliga avvikelser som kan uppstå.

Transportation Management System

TMS för starkare logistikprocesser

Primelog TMS är ett avancerat Transportation Management System som levereras som en molntjänst och erbjuder till exempel:

  • Kraftfull funktionalitet för kontroll på logistikkostnader
  • Avancerade analysverktyg

  • Operativt stöd för multi-modala transporter

Primelog TMS är en lösning för kontroll över bokning, planering, monitorering, fakturamatchning, kostnadsallokering, uppföljning och analys av transporter och kostnader. Primelog TMS är designat för transportköpare med komplexa globala flöden. Den modulära arkitekturen, den skalbara SaaS (Software as a Service) plattformen samt en användnings- och månadsbaserad prissättning låter dig växa med Primelog i takt med att din verksamhet utvecklas.

Med Primelog TMS tar du kontrollen över din logistik. Med ett kontrolltorn kan du övervaka dina flöden, följa upp dina transporter och analysera dina kostnader. Föreställ dig ett flygledartorn med erfarna flygledare som monitorerar luftrum, skärmar och omvärlden, byt sen ut flygledartornet mot kontrolltorn och flygledare mot företagets logistikexperter som monitorerar varuflöden, kostnadsflöden och larm för avvikelser.

  • Lägre logistikkostnader
  • Högre datakvalitet
  • Upphandling av nya avtal
  • Djupgående analyser
  • Riskhantering genom simulering
  • Visualisera affärskritisk information

Primelog TMS

En lösning för total kontroll

“Primelogs lösning har visat sig vara flexibel och skalbar, vilket har varit avgörande för att implementera vår logistikstrategi från kontinent till kontinent. Det faktum att våra totala logistikkostnader har minskat med 15-20% gör det ännu bättre.”

HENRIK LARSSON, DIRECTOR GLOBAL LOGISTICS, GETINGE INFECTION CONTROL
FLER REFERENSER

Primelog – del av Pagero Group

Primelog är en affärsenhet inom Pagero Group, med fokus på utveckling av transportledningssystem (TMS), komponenter som stöder hela upphandlingsprocessen, t.ex. kontraktshantering, automatisk pris-/fakturakontroll, utgiftsanalys och attestering. Pagero Group levererar molntjänster till globala företag för att automatisera processerna purchase-to-pay, order-to-cash och logistics-to-pay. Alla tjänster bygger på toppmodern teknologi med en plattform baserad på en containerstrategi som tillåter stora datamängder, network enabling och smidig anslutning till alla affärssystem.

Jag vill bli kontaktad