Kundfaktura
Korta hanteringstider och minska felhantering

En anslutning för en global lösning

Pageros lösning för kundfaktura integreras sömlöst med dina befintliga system, så att du kan nå alla dina kunder, oavsett vilka processer de använder sig av och deras tekniska förutsättningar eller marknadskrav. Vi erbjuder flera olika distributionsmetoder för att säkerställa att dina elektroniska fakturor når dina kunder snabbt och korrekt. I kombination med våra validerings- och berikningstjänster är en enda koppling till vårt öppna, molnbaserade nätverk allt du behöver för en global kundfakturalösning som uppfyller lokala lagar och regler.

Digital distribution till alla dina kunder

Med en enda koppling till Pageros nätverk kan du säkerställa att dina kunder får dina fakturor, oavsett deras processer eller tekniska förutsättningar. När du skickar fakturor via vårt nätverk konverterar Pagero automatiskt dina fakturor till det format och den distributionsmetod dina kunder föredrar. Vårt nätverk är öppet, vilket innebär att du kan skicka e-fakturor direkt till dina kunder oavsett vilken operatör eller vilket nätverk de använder sig av. Kunder som inte har digital kapacitet kan använda sig av vår webbportal som gör det snabbt och enkelt att få tillgång till och ladda ned fakturor i PDF-format. Vi erbjuder även global e-post- och printdistribution för att säkerställa att du uppnår 100 % digitala flöden från dag ett.

Uppfyll lokala regler – globalt

Med Pageros Compliance-tjänst kan du vara säker på att din hantering av kundfakturor uppfyller lokala lagar och regler via en enda uppkoppling. Tjänsten inkluderar notifieringar i realtid för att uppmärksamma avvikelser eller data som inte uppfyller kraven. Komplettera med vår tjänst digital signatur – som säkerställer att transaktionerna uppfyller gällande lokala regler kring integritet och autenticitet – och vår e-arkivtjänst för att täcka alla dina behov relaterade till att uppfylla lokala regler. Oavsett hur många länder du har verksamhet i ger vårt nätverk, våra tjänster och vår räckvidd full insyn, spårbarhet och överblick via en och samma plattform.

Nå alla dina affärspartners via Pageros öppna, molnbaserade nätverk

Tilläggstjänster

Uppnå ekonomisk flexibilitet och kontroll

Kombinera din kundfakturalösning med Pageros Cash Management-tjänster för att uppnå större finansiell flexibilitet och förbättrad kontroll. Med en enda koppling till vårt nätverk kan du korta betalningstiderna och hantera förväntat kassaflöde med våra e-betala-, factoring- och e-nettingtjänster.

Pagero har varit fantastiska och de är alltid villiga och måna om att besvara på våra frågor. Vi känner verkligen att vi alltid har tillgång till bra support.
ANA JIMÉNEZ, HEAD OF INTERNAL CONTROL PROCESSES, ABB S.A.