//E-order
E-order2018-09-05T12:59:49+00:00

E-order

Samla hela ditt orderflöde i en kanal

Traditionella EDI-lösningar för e-order (eller inköp) innebär ofta en tids- och kostnadskrävande koppling för varje affärspartner. Därför används denna typ av lösningar endast mellan företag som hanterar stora ordervolymer. Mindre orderflöden hanteras manuellt via e-post, telefon eller fax.

Med Pageros e-orderlösning krävs en enda koppling – till Pagero Online. Där kan du enkelt och på egen hand lägga till nya affärspartners att kommunicera med i ditt nätverk. Ingen manuell handpåläggning krävs från Pagero och det kostar ingenting extra. Därefter kan du koncentrera dig på din verksamhet. Vi sköter tekniken och ser till att kommunikationen med dina affärspartners fungerar som den skall.

Det spelar ingen roll hur stora eller små orderflöden dina affärspartners hanterar, alla kan kommunicera via Pagero Online. Därför kan du lägga till alla dina stora affärspartners och även de mindre – och därmed samla hela ditt orderflöde i en och samma kanal!

Jag vill bli kontaktad

Du behöver inte tänka på orderformat

Det är inte självklart att din affärspartner kan hantera just det filformat du använder dig av. Med traditionella EDI-lösningar behöver formatfrågan lösas manuellt för varje enskild kund – vilket innebär kostnader. Och byter du själv eller motparten system måste formatfrågan lösas på nytt.

Med Pagero behöver du inte tänka på något annat filformat än ditt eget. Alla ordermeddelanden som skickas via Pagero Online konverteras automatiskt till det format som mottagaren använder sig av. Denna tjänst ingår som standard för alla våra kunder. Du kan därmed skicka och ta emot dina ordermeddelanden i det format du använder dig av och din affärspartner skickar och tar emot det format de kan hantera. Pagero Online sköter resten.

Vi stödjer de vanligaste formatstandarderna för order och vårt formatbibliotek utökas hela tiden. Varje nytt format blir automatiskt tillgängligt för alla våra kunder, utan extra kostnad.

Vi anpassar våra tjänster till dina behov

Alla våra kunder kommunicerar via en och samma plattform, Pagero Online. För att möta företags skiftande förutsättningar har vi skapat olika sätt att kommunicera beroende på exempelvis ordervolym och behov av automatisering. Dessutom erbjuder vi ett antal mervärdestjänster som enkelt kan läggas till för att anpassa tjänsten till det enskilda företagets behov.

Du får ökad kontroll över dina flöden

Med Pagero e-order ökar kontrollen över meddelandeflödet. Tack vare vår kvittenshantering kan du vara säker på att meddelandet har nått mottagaren. Har du skickat en order kan du få ett ordersvar och en leveransavisering tillbaka. Alla relaterade meddelanden är dessutom sammanlänkade, vilket skapar en värdefull möjlighet att i efterhand spåra vad som skett i samband med en viss order.

Dina order är i goda händer hos oss!

Pagero Online har mycket hög tillgänglighet och det är lika säkert att skicka ordermeddelanden via Pagero Online som att skicka information via din Internetbank. Vi garanterar att dina ordermeddelanden kommer fram till mottagaren inom en viss tid och du får automatiskt en kvittens på meddelandet har nått mottagaren. Och dessutom har du fri tillgång till Pagero Service & Support Center ifall du har några frågor om dina ordermeddelanden.

Jag vill bli kontaktad
This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok