Vad är en e-faktura?

Eftersom begreppet e-faktura definieras på olika sätt tycker vi att det är viktigt att klargöra vad vi menar med en äkta e-faktura.

Enligt vår definition är en äkta e-faktura en faktura som ställs ut, tas emot och behandlas elektroniskt. Den är digital från det att den skapas i affärssystemet av utställaren tills den tas emot och behandlas av mottagaren. En äkta e-faktura är med andra ord elektronisk under hela sin livstid.

Vissa företag väljer att skicka en PDF-kopia av fakturan med e-post. Denna kopia kan scannas eller skrivas ut på papper för att därefter registreras i reskontran. Vi erbjuder möjlighet att skicka PDF-faktura via e-post som en tilläggstjänst, men vi rekommenderar våra kunder att skicka och ta emot äkta e-fakturor av flera anledningar:

  • Det är enklare att uppnå en hög grad av automatisering med äkta e-fakturor än med PDF-fakturor.
  • Avsändaren får inte automatiskt någon kvittens på att PDF-fakturan kommit fram till mottagaren.
  • PDF-fakturor kan fastna i mottagarens spamfilter.
  • Flera större företag godkänner inte PDF-fakturor via e-post.
  • Mottagaren måste investera i en scanninglösning för att kunna tolka PDF-fakturan automatiskt.
  • Betydligt mindre mängd information (färre fält) tolkas vid scanning jämfört med när fakturan är helt elektronisk.
  • Studier visar att sannolikheten för att en scannad faktura tolkas helt utan fel endast är 34,7% (källa: Basware), vilket innebär tidskrävande felhantering.
Jag vill bli kontaktad