///Vad är en e-faktura?
Vad är en e-faktura?2018-09-05T12:59:21+00:00

Vad är en e-faktura?

Vad är en e-faktura?

Eftersom begreppet e-faktura definieras på olika sätt tycker vi att det är viktigt att klargöra vad vi menar med en e-faktura.

Enligt vår definition är en äkta e-faktura en faktura som ställs ut, tas emot och behandlas elektroniskt. Den är digital från det att den skapas i affärssystemet av utställaren tills den tas emot och behandlas av mottagaren. En äkta e-faktura är med andra ord elektronisk under hela sin livstid.

Vissa företag väljer att skicka en PDF-kopia av fakturan med e-post. Denna kopia kan scannas eller skrivas ut på papper för att därefter registreras i reskontran. Vi erbjuder möjlighet att skicka PDF-faktura via e-post som en tilläggstjänst, men vi rekommenderar våra kunder att skicka och ta emot äkta e-fakturor av flera anledningar.

Fördelar med äkta e-fakturor

  • Det är enklare att uppnå en hög grad av automatisering med äkta e-fakturor än med PDF-fakturor.
  • Avsändaren får inte automatiskt någon kvittens på att PDF-fakturan kommit fram till mottagaren.
  • PDF-fakturor kan fastna i mottagarens spamfilter.
  • Många större företag godkänner inte PDF-fakturor via e-post.

  • Mottagaren måste investera i en scanninglösning för att kunna tolka PDF-fakturan automatiskt.
  • Betydligt mindre mängd information (färre fält) tolkas vid scanning jämfört med när fakturan är helt elektronisk.
  • Studier visar att sannolikheten för att en scannad faktura tolkas helt utan fel endast är 34,7%, vilket innebär tidskrävande felhantering.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information!

Jag vill bli kontaktad

Anledningen till att vi gick över till e-faktura var för att få en säkrare validering, men också för att det blir mindre risk för fel i fakturorna.

Mariana Andersson, Manager Accounts Payable, Stena Line
Läs kundcaset här

Mer om vårt erbjudande

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok