///Tilläggstjänster
Tilläggstjänster2018-09-05T12:58:54+00:00

Tilläggstjänster

E-faktura

Tilläggstjänster

Vi erbjuder ett stort utbud av tilläggstjänster som enkelt kan läggas till för att anpassa din tjänst till just ditt företags behov.

Välj det du vill veta mer om nedan:

Samla ditt flöde i en kanal

Vi erbjuder tjänsterna PDF-faktura via e-post, extern print och Pagero Data Capture för att våra kunder skall kunna samla hela sitt fakturaflöde i en och samma kanal, oavsett motpartens möjlighet att skicka eller ta emot e-fakturor. Du kan även hantera e-påminnelser via Pagero Online.

Minimera manuell felhantering

Även e-fakturor kan kräva manuell hantering, beroende på att innehållet inte uppfyller uppställda krav. Med våra tjänster validering och berikning kan du minimera den manuella felhanteringen och uppnå maximal automatisering av företagets fakturaflöde.

Uppfyll revisorns krav

Med våra tjänster e-arkiv, digital signatur och utökade rapporter kan du vara säker på att du uppfyller alla de krav som ställs vid revision av din verksamhet.

Hantera flera bolag eller en koncernstruktur

Våra tjänster flerbolagsstöd och e-netting förenklar och effektiviserar administrationen för ett företag eller en organisation med flera legala enheter.

Skicka e-fakturor till privatkunder

Vi erbjuder tjänster för att skicka e-fakturor till privatkunder via Pagero Online. På så sätt kan våra kunder samla sina utgående B2B-, B2G- och B2C-fakturaflöden i samma kanal och ytterligare effektivisera sin fakturahantering.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information!

Kontakta oss

En sak vi verkligen uppskattar är att vi med hjälp av Pagero kan skicka samtliga fakturor i det format våra kunder önskar. Vi kan till exempel skicka fakturor i PDF-format via e-post direkt från vårt ekonomisystem.

Antti Nuutinen, IT-chef, Renta Group
Läs kundcaset här

Mer om vårt erbjudande

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok