///Filöverföring
Filöverföring2018-09-04T14:07:49+00:00

E-betala

Filöverföring

  • Överblick och kontroll
  • Nå flera banker via en koppling
  • Oberoende av bank, ekonomi- och lönesystem
  • Möjlighet att signera mobilt
  • Hantering av alla typer av betalfiler
  • Konvertering till ISO20022
Kontakta oss

Hantera alla betalfiler enkelt och smidigt

Med Pageros e-betaltjänster hanterar du dina betalfiler enkelt och smidigt. Du behöver inte koppla upp dig mot din Internetbank utan skickar alla filer direkt till Bankgirot och/eller företagets bank. Med våra molnbaserade lösningar når du flera finansiella institut via en enda anslutning till Pagero Online. Alla våra betaltjänster är bankoberoende, vilket gör att om du byter bank behåller du all lagrad information. Det spelar heller ingen roll vilket ekonomi- eller lönesystem du använder.

Vi erbjuder olika typer av tjänster beroende på företagets behov: våra molnbaserade tjänster Pagero Payment Connect och Pagero Payment Auto Connect eller de lokalt installerade tjänsterna Pagero Payment Server och Pagero Bankgiro Link.

Molnbaserad kommunikation via Pagero Online

Pagero Payment Connect

Med Pagero Payment Connect sker kommunikationen via vår molnbaserade plattform Pagero Online. Du skapar dina betalfiler i ditt affärssystem och sparar filerna i en utpekad mapp hos er som vanligt. Därefter loggar du in i Pagero Online där du laddar upp dina betalfiler och signerar den med Mobilt BankID.

Filerna skickas till Bankgirot och/eller banken med Pageros säkra kommunikation.

Kundinbetalningar och återrapporteringsfiler finns tillgängliga i PDF-format i Pagero Online och du kan även importera datafiler direkt in i ditt affärssystem för automatisk avprickning.

Molnbaserad automatisk kommunikation via Pagero Online

Pagero Payment Auto Connect

Med Pagero Payment Auto Connect sker kommunikationen automatiskt från ditt företag till Bankgirot och/eller banken via vår molnbaserade plattform Pagero Online. Du skapar dina betalfiler i ditt affärssystem och sparar filerna i en utpekad mapp hos er som vanligt. Därefter loggar du in i Pagero Online där filerna ligger och väntar på att du skall signera dem med Mobilt BankID.

Filerna skickas till Bankgirot och/eller banken med Pageros säkra kommunikation.

Kundinbetalningar och återrapporteringsfiler finns tillgängliga i PDF-format i Pagero Online och lämnas även automatiskt i en utpekad mapp hos dig så att du kan importera dem direkt in i ditt affärssystem för automatisk avprickning.

Lokalt installerad på bolagets server

Pagero Payment Server

Pagero Payment Server är en lokalt installerad programvara med en medföljande webbklient. Tjänsten passar för banker eller stora servicebyråer. Du skapar dina betal-, löne- och autogirofiler i ditt affärssystem. Alla betalfiler överförs automatiskt till Pagero Payment Server för signering innan de skickas vidare till Bankgirot och/eller banken.

Tjänsten ger stora och flexibla möjligheter att gruppera personal eller bolag, samt sätta attestregler och beloppsgränser och en intern atteststruktur. Tjänsten hanterar även hämtning av återrapporteringsfiler och inbetalningar. Filerna sorteras och kopplas automatiskt till rätt bolag. Därefter kan du importera dem till ditt affärssystem. Samtliga betalfiler indexeras och görs sökbara via en gemensam vy.

Stora möjligheter finns att kundanpassa denna tjänst beroende på önskemål kring hur betalningsprocessen skall se ut.

Tilläggstjänster

Kontakta oss

E-betala i molnet

En tjänst för framtiden

Se videon här

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information!

Jag vill bli kontaktad

Mer om vårt erbjudande

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok