Filöverföring (SEPA)

///Filöverföring (SEPA)
Filöverföring (SEPA) 2017-10-12T10:28:49+00:00

Filöverföring

Pagero erbjuder kommunikationsprogram som hjälper företag att skicka och ta emot alla typer av betalfiler till och från Bankgirot, som fungerar som mellanhand för kommunikation av betalfiler mellan företag och svenska banker. Vi erbjuder olika sätt att kommunicera beroende på företagets behov av automatisering:

Jag vill bli kontaktad

Pagero Payment Connect och Pagero Payment Convert

För att göra det enklare att betala med euro har EU infört en ny betalstandard för eurobetalningar. Denna betalstandard kallas för SEPA och gäller från och med 31 oktober 2016. Den innebär att alla eurobetalfiler måste vara i SEPA-formatet.

Läs mer om SEPA end date regulation

Med Pagero Payment Connect kan du skicka SEPAfiler direkt till de banker som Pagero har en koppling till. Komplettera med Pagero Payment Convert för hjälp med konvertering till SEPA-formatet om inte ert affärssystem kan skapa SEPA-filer.

Pagero Payment Connect

Pagero Payment Connect är en tilläggstjänst till våra befintliga filöverföringstjänster. Med hjälp av Pagero Payment Connect kan du skicka SEPA och ISO20022-filer direkt till er bank. En förutsättning för att endast använda Pagero Payment Connect är att ert affärssystem kan skapa SEPA-filer för eurobetalningar.

Pagero Payment Convert

Om ert affärssystem inte kan skapa SEPA/ISO20022-filer rekommenderar vi tjänsten Pagero Payment Convert som kan inkluderas som en del av Pagero Payment Connect. Pagero Payment Convert tar emot era befintliga betafiler och konverterar dem till SEPA/ISO20022-formatet utan att ni behöver göra några förändringar i ert affärssystem.

Pagero Payment Link (fd Pagero Bankgiro Link)

Har du ett ekonomi- eller lönesystem där du kan skapa dina betalfiler? Behöver du ett smidigt, enkelt och säkert sätt att kommunicera med Bankgirot för att skicka och ta emot dina filer till och från din bank? Då är Pagero Payment Link (fd Pagero Bankgiro Link) rätt program för dig!

Ett enkelt sätt att skicka och ta emot alla dina betalfiler

Du skapar dina betalfiler i ditt ekonomi- eller lönesystem precis som vanligt. Därefter loggar du in i Pagero Payment Link och kopplar upp dig mot Bankgirot. För din säkerhet identifierar du dig med hjälp av bankID på kort eller e-legitimation. Därefter laddar du upp dina filer till Pagero Payment Link från din dator.

Du kan även ta emot återrapporteringsfiler från Bankgirot i Pagero Payment Link och läsa in dem i ditt system. Du kan också ändra namnen på filerna så att de passar ditt system.

Automatisk rättning minimerar hanteringstiden

I programmet finns en inbyggd korrigeringsfunktion som automatiskt justerar eventuella formatfel som exempelvis tomma rader eller extra blanksteg innan dina betalfiler skickas. Tack vare denna funktion slipper du problem med att filer stoppas hos Bankgirot på grund att de inte kan hantera filer med formatfel.

Med hjälp av vår valideringsfunktion kan du automatiskt kontrollera om det finns några fel i dina filer och vad du i så fall behöver korrigera innan du skickar dem till Bankgirot. Några exempel på uppgifter som kontrolleras är filformat, bankgironummer (format på numret samt att den inloggade användaren har rättighet att hantera numret) och slutsumma.

Smidig attestering effektiviserar flödet

Innan filerna bearbetas av Bankgirot måste de attesteras. Det går att ställa in programmet så att attest av flera personer krävs för att filerna skall skickas vidare. Attestfunktionen når du från vilken dator som helst där programmet finns installerat, oberoende av nätverk.

Smart presentationsfunktion ger överblick och kontroll

Tack vare vår mycket uppskattade presentationsfunktion Pagero Presentation kan du när som helst öppna dina filer och se dem i ett tydligt och överskådligt presentationsformat. Du kan välja att sortera eller filtrera den information som visas, efter exempelvis bankgironummer, betalningsdatum, mottagare eller belopp. Du kan även skriva ut presentationsfilerna eller exportera dem i önskat format, exempelvis CSV, Excel eller PDF.

Pris Pagero Payment Link: 3 000 SEK/år

Rekommenderad tilläggstjänst:

Pagero Kryptering

BESTÄLL

Pagero Payment Server

Med Pagero Payment Server kan du hantera hela företagets interna signeringsflöde för utgående betalningar, som leverantörsbetalningsfiler, autogirofiler och lönefiler samt filöverföring till Bankgirot eller din bank.

Du skapar betalnings-, löne- och autogirofiler i företagets ekonomi- eller affärssystem precis som vanligt. Därefter överförs de till Pagero Payment Server för signering innan de skickas vidare till Bankgirot eller den bank du använder dig av.

Tillgång till flera enheter via en inloggning

Pagero Payment Server har flerbolagsstöd, vilket innebär att du kan hantera betalfiler för flera bolag via en och samma inloggning. Har företaget flera användare finns det möjligheter att styra respektive användares rättigheter vad gäller företagstillgång, attester och beloppsgränser.

Du kan även hantera hämtning av filer

Tjänsten hanterar även hämtning av återrapporteringsfiler och inbetalningar. Återrapporteringsfilerna sorteras och kopplas automatiskt till rätt bolag. Därefter kan du importera dem till ditt ekonomi- eller affärssystem.

Samtliga betalfiler som hanteras via Pagero Payment Server indexeras och görs sökbara via en gemensam vy.

Vi anpassar tjänsten till dina behov

Stora möjligheter finns att kundanpassa denna tjänst beroende på det enskilda företagets önskemål kring hur betalningsprocessen skall se ut och vilka funktioner som behövs. Kontakta oss för mer information!

Pagero Auto FTP

Pagero Auto FTP passar företag som hanterar många filöverföringar och som har behov av att automatisera sin betalningskommunikation.

Helautomatisk hantering av alla dina betalfiler

Med Pagero Auto FTP effektiviseras företagets hantering av betalfiler tack vare helautomatisk kommunikation mellan ditt företag och Bankgirot eller bank.

Du skapar dina betalfiler i ditt affärs- eller lönesystem precis som vanligt och sparar dem på en utpekad mapp på företagets server. Pagero Auto FTP hämtar filerna automatiskt i mappen med bestämda tidsintervall och skickar dem till Bankgirot eller bank. Återrapporteringsfiler från Bankgirot läses automatiskt in i ditt system.

Det finns stora möjligheter att kundanpassa denna tjänst.

Rekommenderad tilläggstjänst:

Betalsigill
Secure Envelope för Nordea

Jag vill bli kontaktad