E-betala

//E-betala
E-betala 2018-04-18T15:37:59+00:00

Du kan hantera alla dina betalfiler

Med våra e-betaltjänster kan du hantera alla typer av betalfiler. Du behöver inte koppla upp dig mot din Internetbank utan skickar alla betalfiler direkt till Bankgirot eller bank. Alla våra tjänster är dessutom bankoberoende, vilket gör att även om du skulle byta bank behåller du all lagrad information.

Det spelar heller ingen roll vilket ekonomi- eller lönesystem du använder. Kan de hantera de filformat som Bankgirot använder sig av så fungerar de med våra tjänster.

Du får ökad kontroll över dina flöden

Våra e-betaltjänster har en mängd funktioner som hjälper dig att få överblick och kontroll över dina betalfiler. Du har tillgång till en händelselogg som visar historik över allt som har gjorts och av vem. Vid behov finns det även en backup som lagrar alla skickade filer. Med vår presentationsfunktion Pagero Presentation kan du sortera, filtrera och exportera information om både inkommande och utgående betalfiler.

Vi anpassar vår tjänst efter dina behov

Vi erbjuder olika typer av tjänster beroende på företagets behov av automatisering och administration. Dessutom kan du välja att lägga till en eller flera av våra tilläggstjänster för att på anpassa tjänsten till just ditt företags specifika behov.

Dina betalningar är i säkert förvar

Det är lika säkert att skicka filer via våra kommunikationstjänster som att skicka information via din Internetbank. Med hjälp av attestfunktioner i programmen kan du säkerställa att endast behöriga personer hanterar betalfilerna. Vi erbjuder även tilläggstjänster för att insyns- och förändringsskydda dina betalfiler från att de skapas tills att de levereras till Bankgirot.

Vi hjälper dig att konvertera dina filer till SEPA/ISO20022

För att göra det enklare att betala med euro har EU infört en ny betalstandard för eurobetalningar. Från och med 31 oktober 2016 måste alla eurobetalfiler vara i SEPA-formatet. Med våra e-betaltjänster kan vi hjälpa dig att konvertera dina filer till korrekt format om inte ditt affärssystem kan skapa SEPA-filer. Pagero har även byggt stöd för andra delar utöver SEPA i dataformatet ISO20022.

Vi finns där för dig!

Våra program är enkla att installera och använda, men vid behov hjälper vi dig att komma igång med dina betaltjänster. Dessutom har du fri tillgång till Pagero Service & Support Center ifall du har några frågor om dina betalfiler.

Jag vill bli kontaktad