Cash Management
Möjliggör smartare betalningar

Ett enda nätverk för större flexibilitet

Pageros Cash Management-tjänster ger dig större flexibilitet, kontroll och effektivitet i dina finansiella processer. Våra säkra och molnbaserade lösningar är oberoende av ekonomi- och lönesystem och är designade för att snabbt och enkelt integreras med dina befintliga system. Våra Cash Management-tjänster inkluderar e-betala, factoring och e-netting.

E-betala

Skicka alla dina betalfiler, både nationellt och internationellt och för flera företag och via flera banker, med en enda koppling till Pageros nätverk. Pageros e-betaltjänster integreras med dina befintliga system, hjälper dig att effektivisera dina betalningsprocesser och ger dig bättre överblick över ditt kassaflöde. Våra tjänster ger dig direkt tillgång till status för dina företag och konton via en enda inloggning.

Korta företagets fakturahanteringstider med Pagero

Factoring

Hantera och optimera ditt kassaflöde med Pageros factoringtjänst. Tjänsten ger dig möjlighet att skicka fordringar till factoringbolag samt att berika och distribuera dokument i enlighet med ditt avtal. Vi erbjuder en lättanvänd lösning som ger dig större flexibilitet, kontroll och överblick över dina betalflöden.

E-netting

Med Pageros e-netting-tjänst kan du aggregera betalningar som görs mellan enheter inom en bolagsgrupp eller koncern och beräkna fördelningen av betalningar inom en angiven period utan att överföra pengar. Tjänsten gör det möjligt att behandla hela eller delar av en faktura, och nettobeloppen sorteras och visas i realtid. Du kan även ansluta internationella dotterbolag och enheter och välja en enda valuta för fakturor för att spara tid och pengar på minskade internationella transaktionsavgifter.

En av de största fördelarna med Pagero e-netting är den tid vi sparar. Jämfört med vår tidigare nettingtjänst har vi minskat tiden som vi lägger på vår nettingprocess med cirka 75 %.
ULF CLAESSON, FINANCE MANAGER, IFS WORLD OPERATIONS AB