Cash Management Applications / E-betaltjänster
Möjliggör smartare betalningar

Ett enda nätverk för större flexibilitet

Pageros Cash Management-tjänster ger dig större flexibilitet, kontroll och effektivitet i dina finansiella processer. Våra säkra och molnbaserade lösningar är oberoende av ekonomi- och lönesystem och är designade för att snabbt och enkelt integreras med dina befintliga system. Våra Cash Management-tjänster inkluderar e-betala, factoring och e-netting.

Effektivisera dina betalflöden med våra e-betallösningar

Kontakta oss

E-betaltjänster

Skicka betalfiler inrikes och internationellt och till flera företag och banker, via en enda koppling till Pageros nätverk. Pageros e-betaltjänster integreras sömlöst med ditt affärssystem och ger dig effektiviserade betalprocesser med bättre översikt och ökad kontroll över ditt kassaflöde.

Hantera alla dina företagsenheter enkelt och smidigt med vårt breda utbud av betaltjänster:

  • Molnbaserad kommunikation med banker och clearinghus via Pagero Payment Auto Connect och Pagero Payment Connect
  • Konvertering till ISO 20022 XML-format
  • Säker mobilidentifiering med BankID eller Freja eID
  • Validering av betalfiler innan de skickas till banken eller clearinghuset
  • Lokalt installerade Autogiro Mikro / Pro för skapande av medgivande och betaluppdrag samt BgLink för kommunikation av betalfiler till och från Bankgirot

Pagero ger dig möjlighet att hantera betalfiler utan att ansluta till din internetbank och mer:

  • Daglig status för alla inkommande och utgående betalningar för alla enheter i ditt bolag
  • Oberoende av affärs- och lönesystem
  • Byt bank utan att förlora lagrad information
  • Skräddarsy avstämningar beroende på ditt affärssystems specifika behov
  • Anpassa internt hur användare laddar upp och signerar olika typer av betalfiler

Factoring

Hantera och optimera ditt kassaflöde med Pageros factoringtjänst. Tjänsten ger dig möjlighet att skicka fordringar till factoringbolag samt att berika och distribuera dokument i enlighet med ditt avtal. Vi erbjuder en lättanvänd lösning som ger dig större flexibilitet, kontroll och överblick över dina betalflöden.

E-netting

Med Pageros e-netting-tjänst kan du aggregera betalningar som görs mellan enheter inom en bolagsgrupp eller koncern och beräkna fördelningen av betalningar inom en angiven period utan att överföra pengar. Tjänsten gör det möjligt att behandla hela eller delar av en faktura, och nettobeloppen sorteras och visas i realtid. Du kan även ansluta internationella dotterbolag och enheter och välja en enda valuta för fakturor för att spara tid och pengar på minskade internationella transaktionsavgifter.