Pagero för offentlig sektor
Full överblick över inköp och leverantörer

Få kontroll över inköp, konsolidera leverantörer och sänk kostnaderna

Pageros lösningar för offentlig sektor har utvecklats för att möta branschens unika utmaningar och behov. Uppnå full överblick över din verksamhet med 100 % digitala dokumentflöden. Konsolidera inköp och leverantörer, tillämpa krav på innehåll i e-dokument och uppfyll dina affärspartners format- och innehållskrav. Allt med en enda anslutning till Pagero.

Personalised supplier onboarding and migration within Public Sector - icon

Leverantörsaktivering

Osäker på var du ska börja? Pageros aktiveringsteam genomför en skräddarsydd aktiveringsprocess och ansluter dina affärspartners snabbt och enkelt. Vårt erfarna och flerspråkiga team arbetar över flera tidszoner och kan erbjuda personlig service och snabb support till alla dina affärspartners så att du kommer igång snabbt och utan onödigt krångel.

En enda process som uppfyller alla krav

Oavsett vilka system och processer du använder, eller vilka system och vilken kapacitet dina affärspartners har, erbjuder Pageros öppna nätverk och applikationer möjlighet att tillgodose alla dina behov via en enda lösning. Korta cykeltiderna, reducera behovet av verktyg för säkrad datakvalitet och frigör resurser för värdeskapande aktiviteter genom att helt digitalisera och automatisera dina dokumentflöden. Oavsett vilken digital kapacitet dina affärspartners har och oavsett regulatoriska eller branschspecifika krav, kan vi hjälpa dig att uppnå ett helt digitalt och automatiserat flöde med full insyn och överblick – i realtid.

A single process that meets all requirements with Pagero - icon

Effektivisera processer med Pagero för offentlig sektor

KONTAKTA OSS
Med Pagero kan vi enkel nå alla våra leverantörer, även mindre och medelstora företag. Vi kan hantera större större volymer samtidigt som vi når fler leverantörer, vilket var mycket viktigt för oss.
Per Carlsson, Ekonomichef på Sigtuna kommun
Reduce overpayments and error-handling with Accurate Spend Management - icon

Minska överbetalningar och felhantering med Accurate Spend Management

Minska antalet vilda inköp genom att validera fakturor mot kontrakt och säkerställ att rätt leverantör har kontrakterats och att priset och artikelinformationen stämmer – i realtid. Med vår tjänst Accurate Spend Management får du varningar om kontraktsavvikelser när de inträffar. Du kan även sätta upp automatiserade affärsregler för avvikelsehantering för kortade cykeltider och minskad felhantering. Komplettera med våra rapporterings- och analystjänster för att aggregera data från ol