Lagkrav

//Lagkrav
Lagkrav 2017-12-11T11:39:29+00:00

Lagkrav på e-faktura till offentlig sektor i Europa

I allt fler europeiska länder inför den offentliga sektorn lagkrav på e-fakturering. För att hjälpa våra kunder att uppfylla dessa krav arbetar vi aktivt för att ansluta oss till den offentliga sektorn i alla länder i Europa där e-fakturering är ett lagkrav. Nedan kan du läsa mer om de länder i Europa där du kan skicka e-fakturor till den offentliga sektorn via Pagero.

eu-flag

Pagero godkänd operatör för e-fakturering till Europeiska kommissionen

Pagero är en godkänd operatör för e-fakturering till Europeiska kommissionen och dess institutioner tack vare vårt samarbete med e-Prior.

e-Prior möjliggör utbyte av e-upphandlingsdokument mellan offentliga förvaltningar och dess underleverantörer. De elektroniska dokument som omfattas är e-katalog, e-förfrågan, e-order och e-faktura.

Våra kunder skapar och skickar sina fakturor via Pagero Online som vanligt. Fakturorna konverteras sedan automatiskt och levereras till mottagaren i korrekt format (CEN BII).

Läs mer om e-Prior

belgium-flag

Belgien inför e-faktura via PEPPOL från hösten 2016

Under 2013 inledde den Belgiska federala regeringen ett pilotprojekt för att undersöka genomförbarheten av e-fakturering B2G i Belgien samt identifiera viktiga framgångsfaktorer för ett brett införande i landet även utanför B2G-området. Slutsatsen blev att den föreslagna modellen skulle bli för tekniskt komplex för att nå framgång i stor skala till en rimlig kostnad.

Den belgiska regeringen har därför beslutat sig för att istället använda sig av PEPPOLs nätverk. Valet minskar behovet av IT-förkunskaper och underlättar införande på bred front. Anslutningen skall starta under hösten 2016 och för alla avtal som signeras med offentlig sektor efter 1 januari 2017 blir det obligatoriskt att skicka e-fakturor via PEPPOL.

Som en del av Pageros plan för att stödja detta initiativ har vi tecknat ett separat PEPPOL-avtal med Fedict (Belgiens federala myndighet för informations- och kommunikationsteknik), som sedan våren 2016 är PEPPOL-myndighet i Belgien.

Pageros kunder kan redan nu nå den offentliga sektorn i Belgien via PEPPOL. Våra kunder skapar och skickar sina fakturor via Pagero Online som vanligt. Fakturorna konverteras sedan automatiskt och levereras till mottagaren i korrekt format.

Läs mer om Fedict

denmark-flag

Pagero godkänd operatör för e-fakturering till statliga myndigheter i Danmark

Alla statliga myndigheter i Danmark skall kunna ta emot och skicka fakturor elektroniskt via NemHandel.

Alla våra kunder kan uppfylla detta krav eftersom registret över samtliga mottagare (47 000 +) i NemHandel är fullt integrerat och sökbart i Pagero Online.

Tack vare integrationen kan våra kunder nå alla mottagare i dansk offentlig sektor och även ett mycket stort antal privata mottagare i Danmark.

Våra kunder skapar och skickar sina fakturor via Pagero Online som vanligt. Fakturorna konverteras sedan automatiskt och levereras till mottagaren i korrekt format (OIOUBL).

Läs mer om NemHandel

Estland inför lagkrav på e-faktura från 1 november 2016

Från 1 november 2016 blir det obligatoriskt för offentlig sektor i Estland att ta emot e-fakturor och från 1 april 2017 blir det obligatoriskt för privat sektor i Estland att skicka e-fakturor till offentlig sektor.

Genom att införa kraven uppfyller Estland EU-direktivet 2014/55/EU, men beslutet att införa lagkrav på e-fakturering inom offentlig sektor är även i linje med Estlands övergripande digitaliseringsplan och regeringens handlingsprogram.

De officiella standarderna för e-fakturor som ställs ut av banker, myndigheter och organisationer regleras av estniska finansdepartementet och estniska redovisnings- och momslagen.

Våra kunder kan redan nu nå mottagare inom offentlig sektor i Estland via vår samarbetspartner Omniva. Kunderna skapar och skickar sina fakturor via Pagero Online som vanligt. Fakturorna konverteras till korrekt format (XML som uppfyller estniska e-fakturastandarder) och levereras därefter till mottagaren.

Läs mer om Omniva

Lagkrav på elektronisk upphandling i Finland från 2017

En ny upphandlingslag trädde i kraft i Finland 1. januari 2017. Lagen innehåller olika bestämmelser för nationell upphandling och upphandling inom EU.

Nationell upphandling och bland annat social- och hälsovård omfattas inte av krav på elektronisk upphandling. Däremot omfattar lagen upphandling inom EU i de fall EU:s tröskelvärden överskrids. Kraven införs stegvis mellan april 2017 och oktober 2018.

Våra kunder kan nå mottagare inom offentlig sektor i Finland via Pageros eget nät och våra samtrafiksavtal. Kunderna skapar och skickar sina fakturor via Pagero Online som vanligt. Fakturorna konverteras sedan automatiskt och levereras till mottagaren i korrekt format (Finvoice, TEAPPS).

Läs mer om den nya upphandlingslagen i Finland

france-flag

Frankrike inför lagkrav på e-faktura från 1 januari 2017

Den franska regeringen har bestämt att det blir obligatoriskt att skicka e-fakturor till alla offentliga enheter i Frankrike från 1 januari 2017.

Reformen kommer ursprungligen från the Law of Modernization of the Economy (LME) 2008 och har intensifierats genom ett flertal beslut som tagits sedan dess. 2016 utfärdade den franska regeringen ett dekret som preciserar en tidsplan för införandet, med start 1 januari 2017, baserad på företagsstorlek:

  • 1 januari 2017 – stora företag och offentliga enheter
  • 1 januari 2018 – mellanstora företag
  • 1 januari 2019 – små företag
  • 1 januari 2020 – mycket små företag

Hela den franska offentliga sektorn (ca 78 000 offentliga enheter som hanterar en volym på nära 100 miljoner fakturor per år) kommer att ta emot e-fakturor via CHORUS PRO, en centralt styrd plattform som redan är i drift för stora företag sedan 2010.

Pagero har gjort en integration mot CHORUS PRO och alla företag som påverkas av lagkravet kommer att kunna nå fransk offentlig sektor via Pagero Online från och med 1 januari 2017.

Läs mer om det franska dekretet

italy-flag

Pagero godkänd operatör för e-fakturering till offentlig sektor i Italien

Sedan 6 juni 2014 är det obligatoriskt för samtliga leverantörer till stat och kommun i Italien att skicka e-faktura till dem. Från och med 30 mars 2015 gäller kravet samtliga enheter inom offentlig sektor i Italien.

Alla våra kunder kan uppfylla detta lagkrav tack vare vårt samarbete med Sogei, som är italienska MEFs (Ministeriet för Ekonomi och Finans) helhetsleverantör av IT-tjänster. Samarbetet innebär att Pagero är en auktoriserad leverantör av e-fakturatjänster i Italien.

Våra kunder skapar och skickar sina fakturor via Pagero Online som vanligt. Fakturorna konverteras sedan automatiskt och levereras till mottagaren i korrekt format (FatturaPA).

Tack vare vår tilläggstjänst digital signatur uppfyller vi de krav den italienska staten ställer på garanti av äkthet och arkivering av elektroniska dokument (ref: Responsabile della Conservazione Sostitutiva – RDC).

Läs mer om Sogei

netherlands-flag

Nederländerna inför lagkrav på e-faktura i slutet av 2016

På den årliga fakturakonferensen (Factuurcongres) i april 2016 meddelade det nederländska finansdepartement att det blir obligatoriskt att skicka e-fakturor till offentliga myndigheter i Nederländerna från slutet av 2016.

I väntan på att EU-direktivet (2014/55/EU) skall omvandlas till nationell lagstiftning kommer alla nya kontrakt med centrala myndigheter i Nederländerna att innehålla krav på att skicka fakturor elektroniskt från och med 1 januari 2017.

E-fakturor till centrala myndigheter kan skickas på två sätt:

  • Direkt via den statliga e-fakturahubben Digipoort, som främst är till för vissa angivna EDI-leverantörer till staten med kundspecifika krav.
  • Via SimplerInvoicing, ett nätverk som används bredare och som består av 9 leverantörer av e-order- och e-fakturatjänster. SimplerIvoicing är dessutom PEPPOL-myndighet i Nederländerna.

Pageros kunder kan redan nu nå den offentliga sektorn i Nederländerna via SimplerInvoicing. Våra kunder skapar och skickar sina fakturor via Pagero Online som vanligt. Fakturorna konverteras sedan automatiskt och levereras till mottagaren i korrekt format (UBL-SI).

Läs mer om SimplerInvoicing

norway-flag

Pagero godkänd accesspunkt för e-fakturering till den offentliga sektorn i Norge

För alla avtal som ingås med den offentliga sektorn i Norge efter 1 juli 2012 är det ett lagkrav att skicka e-fakturor i formatet EHF. Från 1 januari 2015 gäller samma regler alla leverantörer till kommuner i Norge.

Alla våra kunder kan uppfylla dessa krav tack vare vår integration med PEPPOL, vilket innebär att Pagero är en godkänd accesspunkt i enlighet med norska Difis (Direktoratet for forvaltning og IKT) standarder.

Våra kunder skapar och skickar sina fakturor via Pagero Online som vanligt. Fakturorna konverteras sedan automatiskt och levereras till mottagaren i korrekt format (EHF).

Under många år har all elektronisk kommunikation med norsk offentlig sektor skett via Ehandelsplattformen vilket krävt mycket manuell hantering, men efter juli 2018 kommer Difi att öppna upp för en öppen infrastruktur med möjlighet för företagen att själva välja tjänsteleverantör och mer automatiserade lösningar.

Läs mer om PEPPOL

Läs mer om Difi

Läs mer om avvecklingen av Ehandelsplattformen

Polen inför lagkrav på e-faktura 2018

Polen inför lagkrav på att skicka e-faktura under en tvåårig övergångsperiod 2018-2020. Från och med den 26 november 2018 måste den offentliga sektorn i Polen vara redo att ta emot e-faktura och leverantörer som fakturerar polska offentliga myndigheter bör kunna skicka e-faktura senast den 1 november 2020.

I slutet av 2016 anslöt sig polska utvecklingsministeriet (Ministerstwo Rozwoju) till OpenPEPPOL, vilket var det första steget i en polsk plan att bygga upp en ny nationell standard för e-fakturering baserad på PEPPOL:s tjänster och standarder.

Alla våra kunder kan redan nu uppfylla de kommande kraven tack vare vår integration med PEPPOL, vilket innebär att Pagero är en godkänd accesspunkt i enlighet med polska utvecklingsministeriets krav.

switzerland-flag

Pagero godkänd operatör för e-fakturering till schweiziska regeringen

Från 1 januari 2016 är det obligatoriskt att skicka e-fakturor till schweiziska regeringen (Schweiziska Förbundsrådet) för avtalsvärden överstigande 5 000 CHF.

Pageros kunder kan uppfylla detta krav tack vare vårt samarbete med PostFinance.

Våra kunder skapar och skickar sina fakturor via Pagero Online som vanligt. Fakturorna konverteras sedan automatiskt och levereras till mottagaren i korrekt format.

Läs mer om PostFinance

spain-flag

Pagero godkänd operatör för e-fakturering till offentlig sektor i Spanien

Från 15 januari 2015 är det obligatoriskt att skicka e-fakturor till den offentliga sektorn i Spanien.

Från detta datum måste alla fakturor till den offentliga sektorn i Spanien skickas elektroniskt via en central accesspunkt (PGEF; Punto General de Entrada de Facturas), som skall arkivera kopior med detaljerad information om alla fakturor. Detta gäller alla enheter som omfattas av den digitala skattelagstiftningen i enlighet med gällande skatteregler i Spanien.

Alla våra kunder kan skicka e-fakturor via Pagero Online till den offentliga sektorn i Spanien i det angivna formatet Facturae 3.2.1 inklusive digital signatur och kvittohantering.

uk_flag

NHS inför krav på e-handel via av PEPPOL

I maj 2014 publicerade Department of Health i Storbritannien NHS eProcurement Strategy, ett policydokument som stödjer NHS Procurement Development Program. NHS (National Health Service) driver den offentliga sjukvården i Storbritannien. En viktig del i strategin är att införa krav på e-handel med hjälp av:

  • GS1 (för produktkoder, platskodning och datasynkronisering)
  • PEPPOL:s meddelandestandarder (för inköpsorder, leveransbesked och faktura)

Kravet gäller både NHS Trusts (organisationer inom NHS) och alla leverantörer till NHS och kommer att läggas in i NHS standardavtal för sjukhus och i NHS standardavtalsvillkor för leverantörer.

Alla offentliga organ uppmanas att enbart arbeta med leverantörer som kan uppfylla dessa krav, vilket hjälper dem att uppnå strategiska mål gällande ökad datakvalitet, ökad transparens och hållbarhet.

Pagero är en godkänd PEPPOL-accesspunkt i Storbritannien genom certifiering av Crown Commercial Services. Våra kunder kan skicka och ta emot sina meddelanden via Pagero Online som vanligt. Vid behov konverterar Pagero dokumenten så att de uppfyller PEPPOL:s standarder.

NHS eProcurement Strategy

sweden-flag

Pagero godkänd operatör för e-fakturering till statliga myndigheter i Sverige

Sedan 1 juli 2008 skall statliga myndigheter i Sverige kunna hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt. Detta regleras i 21 f § förordningen (2006:606) om myndigheters bokföring.

Pagero är en godkänd operatör för e-fakturering till svenska statliga myndigheter i enlighet med SFTIs verifieringsregler, och finns med på deras så kallade Vita lista.

Våra kunder skapar och skickar sina fakturor via Pagero Online som vanligt. Fakturorna konverteras sedan automatiskt och levereras till mottagaren i korrekt format (Svefaktura).

I och med att ESV beslutat om föreskrifter och allmänna råd under 2012 är även Sveorder och Svekatalog standarder som statliga myndigheter ska kunna hantera. Pagero har stöd för båda dessa format.

Både ESV och STFI rekommenderar också att PEPPOL:s infrastruktur används för e-handel. Alla våra kunder kan uppfylla denna rekommendation tack vare vår integration med PEPPOL.

I november 2015 beslutade ESV (Ekonomistyrningsverket) efter en utredning på uppdrag av Sveriges regering att statliga myndigheter i Sverige ska kunna använda PEPPOL:s infrastruktur från och med den 1 november 2018.

Ett stort antal svenska myndigheter finns redan registrerade som mottagare i PEPPOL. De listas på ESVs hemsida

Läs mer om SFTI

Läs mer om ESV

Läs mer om PEPPOL

turkey-flag

Pagero godkänd operatör för inrikes e-fakturering i Turkiet

Sedan 1 januari 2014 skall företag som uppfyller vissa kriterier skicka sina inrikes fakturor till företag som uppfyller samma kriterier elektroniskt till turkiska skattemyndigheten (GIB). Detta görs via en så kallad private integrator (PI). PI är utvalda företag som uppfyller de hårda kraven som ställs för att få skicka och ta emot e-fakturor till och från GIB.

Pagero har fullt stöd för GIBs krav tack vare vårt samarbete med Intecon, som agerar som vår PI i Turkiet.

Våra kunder skapar sina fakturor i sitt affärssystem som vanligt. Därefter skickar de fakturorna elektroniskt till Intecon via Pagero Online. I Pagero Online tolkas fakturorna och konverteras till rätt format (UBL-TR XML) innan de skickas vidare till Intecon. Intecon förser fakturorna med digital signatur, arkiverar dem på turkisk mark och förmedlar dem vidare till GIB.

Läs mer om GIB

germany-flag

Tyskland inför lagkrav på e-faktura i november 2018

I juli 2016 presenterade Tysklands regering ett lagförslag om e-fakturering till statliga organ som väntas träda i kraft i november 2018. Lagförslaget innefattar krav på att den offentliga sektorns förbundsstyrda delar (Bundesministerier och Författningsorgan) ska acceptera e-fakturor.

Den föreslagna lagtexten uppmärksammar att utvecklingen av en tysk lagstiftning för e-fakturering skall verka för underlättande av interoperabilitet mellan e-fakturaoperatörer inom EU samt vikten av att olika tyska delstater utvecklar sina egna lagstiftningar så lika som möjligt.

Från och med november 2019 väntas lagkraven utökas till att även innefatta övriga delar av den offentliga sektorn på förbundsnivå.

Pagero följer noggrant utvecklingen inom tysk offentlig sektor och vi erbjuder redan i dag goda elektroniska kommunikationsmöjligheter för kunder som gör affärer i Tyskland.

Läs mer om lagförslaget

austria-flag

Pagero godkänd accesspunkt för e-fakturering till den offentliga sektorn i Österrike

Från 1 januari 2014 godkänner den offentliga sektorn i Österrike endast e-fakturor från sina leverantörer. Fakturor som skickas via andra media (papper, fax eller PDF) avslås. Kravet gäller ca 3 300 statliga enheter som exempelvis ministerier, ambassader, tull, polis, domstolar och statliga skolor.

Alla våra kunder kan uppfylla detta krav tack vare vår integration med PEPPOL, vilket innebär att vi stödjer alla nödvändiga format, protokoll och regler för att leverera e-fakturor till den offentliga sektorn i Österrike.

Våra kunder skapar och skickar sina fakturor via Pagero Online som vanligt. Fakturorna konverteras sedan automatiskt och levereras till mottagaren i korrekt format (CEN BII).

Läs mer om PEPPOL