Frågor till Pagero

Hanna Jonsson
Projektledare
supplier.saabgroup@pagero.com

Frågor till Saab Group

Mattias Brissman
+46 (0) 734 18 92 36
mattias.brissman@saabgroup.com

Mer information om Saab

Mer information om Combitech

För leverantörer till bolag inom Saab Group

För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor har Saab Group som mål att ta emot så många fakturor som möjligt elektroniskt. Stora interna investeringar har gjorts för att genomföra detta och vi förväntar oss våra leverantörers stöd.

Elektroniska fakturor har många fördelar jämfört med pappersfakturor, exempelvis minskad administration och miljöpåverkan.

Saab Group har valt oss, Pagero, som partner i detta projekt.

Vi kommer inom kort att kontakta dig för att hitta den e-fakturalösning som bäst passar ditt företag för att komma igång att skicka e-fakturor till Saab Group. Du kan redan nu meddela oss att du vill komma igång via intresseanmälan till vänster på denna sida. Registrera företagsuppgifter och ange projektkod SAAB3825.

Bolag inom Saab Group som tar emot e-fakturor

NAMNORG. NO.
Saab AB5560360793
Saab AB Surveillancesee above
Saab AB Support and Servicessee above
Saab AB Industrial Products and Servicessee above
Saab AB Aerostructuressee above
Saab AB Aeronauticssee above
Saab Dynamics AB5562646074
Saab Kockums AB5562055623
Combitech AB5562186790

Pagero Free Web Portal

Beställarreferens anges endast som en sjuställig sifferkombination på fakturan, dvs basdelenhet. OBS! Inget streck får förekomma i referensen.

Saab Group erbjuder sina leverantörer att fritt fakturera via Pagero Free Web Portal. För att skapa ett konto, gör så här:

Krav på fakturainnehåll

För att behandla fakturor så snabbt och felfritt som möjligt så kräver Saab Group att viss information står med:

 • Korrekt företagsnamn samt affärsområde, om tillämpligt
 • Korrekt faktureringsadress
 • Faktura- och betaldatum
 • Fakturanummer
 • Referens, antingen till ett ordernummer eller referens person (fullständigt namn)
 • Artikelnummer, om tillämpligt
 • Kvantitet/Omfattning, om tillämpligt
 • Leveransdatum
 • Totalbelopp och valuta/Netto belopp/Moms
 • Leverantörsnamn, adress och momsregistreringsnummer, BG/PG (för betalning i SEK i Sverige), eller IBAN och Swift-kod (för betalning i andra valutor än SEK)
 • Faktura specifikation, det vill säga vad leveransen/fakturan gäller
 • Beställarreferens kan innehålla fyra till tio siffror. OBS! Inget streck eller bokstäver får förekomma i referensen.

Fakturor som inte innehåller den information som står med ovan kommer sannolikt returneras.