Frågor till Pagero

Pagero Contact Center
010-457 68 30

Frågor till Orsa kommun

Suzanne Ström
0250-552132
suzanne.strom@orsa.se
svefaktura@orsa.se

Börja skicka e-fakturor till Orsa kommun

Lagen om e-faktura (2018:1277) innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras elektroniskt. Nedan kan du läsa om hur du går till väga för att börja skicka e-fakturor till Orsa kommun.

Lägg till Orsa kommun som mottagare i ditt kundregister i Pagero Online.
Kontakta din tjänsteleverantör för att beställa routing.
Kontakta Pagero för information om deras olika e-fakturatjänster. Skicka dina uppgifter till dem via intresseanmälan till vänster på denna sida (ange projektkod ORS125509) så kontaktar de dig, eller ring Pagero Contact Center på telefon +46-10 730 88 30.

Orsa kommun erbjuder dig som skickar ett mindre antal fakturor per år att använda Pagero Free Web Portal som är en kostnadsfri tjänst för att skicka e-fakturor. På så sätt kan du komma igång med att skicka e-fakturor till Orsa kommun direkt utan extra kostnader. Registrera dig med hjälp av länken till vänster på denna sida om du vill börja använda denna tjänst. Efter registrering får du ett mejl med dina inloggningsuppgifter.

Läs mer om hur du använder Pagero Free Web Portal på Pageros supportsidor.

Med Pagero Free Web Portal kan du även skicka e-fakturor till andra kunder (transaktionskostnader tillkommer) och fri support via Pagero Service & Support Center ingår.

Orsa kommuns elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2120002189

Krav på fakturainnehåll

Fakturor till Orsa kommun ska innehålla en 5-ställig sifferkod som referens om inte något annat är överenskommet.

Leverantör till Orsa kommun uppmanas att alltid efterfråga referenskod vid beställning.

Sekretessfakturor

Pappersfaktura kan tillämpas i de fall en e-faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess, t.ex. namn och personnummer. Fakturan kan i dessa fall skickas till:

Orsa kommun
Faktura
Box 23
794 21 ORSA