/Eltel Networks
Eltel Networks2018-10-19T16:11:13+00:00

Frågor till Pagero

Pagero Support Center
+46-31 730 88 70
support@pagero.com

Börja skicka e-fakturor till Eltel Networks

Eltel Networks i Sverige har beslutat att ersätta dagens flöde av pappersfakturor med e-fakturor. Elektronisk fakturering blir en obligatorisk del som ingår i Eltels generella leverantörsvillkor.

Alla gagnas av e-faktura – Eltels leverantörer, Eltel och miljön:

 • E-faktura minskar hanteringkostnader, administration och pappersarbete
 • E-faktura är säkert och snabbt, med omedelbar leverans och mottagarkvittens
 • E-faktura är miljövänligt och skapar inga utsläpp på grund av transporter

Registrering och uppstart

Registreringsprocessen är olika beroende på i vilken situation varje leverantör befinner sig i. Vänligen välj de instruktioner som passar er.

Pagero erbjuder flera olika lösningar för e-faktura. Vänligen kontakta Pagero för mer information eller börja använda Pageros Free Web Portal, som är en kostnadsfri tjänst för att skicka e-fakturor.

Registrera dig för Free Web Portal:

Kontakta Pagero +46-31 730 88 70.

Skicka dina uppgifter till Pagero via intresseanmälan till vänster på denna sida. Fyll i projektkoden ELTELNETWORKS.

Registrera dig direkt: Free Web Portal. Fyll i projektkoden FreePortal_Eltel.

För att slutföra registreringsprocessen, vänligen skicka email till inkop@eltelnetworks.se och meddela att ni vill börja skicka e-fakturor till Eltel Networks. Ange även vilket Eltel-bolag ni vill koppla er till.

Registrera er med två enkla steg:

1. Lägg till rätt Eltel-bolag som mottagare i Pagero Online.
2. Skicka email till inkop@eltelnetworks.se och meddela att ni vill börja skicka e-fakturor till Eltel Networks. Ange även vilket Eltel-bolag ni vill koppla er till.

Kom igång med tre steg:

 1. Kontakta er tjänsteleverantör och be dem skicka e-fakturor till Eltel Networks via Pagero.
 2. Skicka email till inkop@eltelnetworks.se och be dem koppla er till Eltel Networks. Ange även vilket Eltel-bolag ni vill koppla er till.
 3. Om er operatör vill att Eltel Networks ska fylla i ett formulär, vänligen skicka det till inkop@eltelnetworks.se

Om det är några problem med kopplingen, vänligen kontakta er operatör. Har ni några frågor till Pagero finns kontaktuppgifter till vänster på denna sida.

Viktig information om hur ni skickar e-fakturor till Eltel Networks via Pagero

För att möjliggöra ett smidigt fakturaflöde och säkerställa att betalningar sker inom utsatt tid bör alla fakturor till Eltel möta våra innehållskrav. Saknas referenserna stoppas fakturan och skickas tillbaka till avsändaren.

 • Ordernummer. Fakturan bör i första hand innehålla något av följande:

  • Vid faktura baserat på inköpsorder måste inköpsordernumret anges i fakturan.
  • Arbetsorder (8 tecken )
  • Aktivitetssekvens (9 tecken)
  • Kostnadsställe/CA (5 tecken)
 • Er referens: I de fall inköpsordernummer inte finns, krävs referens till kontaktpersonen på Eltel, ett sk. Eltel-id, som består av ett nummer som tillhör köparen eller fakturamottagaren.
 • VIKTIGT FÖR LEVERANTÖRER SOM FAKTURERAR BLANDAD MOMS PÅ SINA FAKTUROR!

  • För att Eltel’s affärssystem ska kunna läsa in fakturor som innehåller blandad moms (exempelvis vissa rader med 0% och andra rader med 25%) så måste nettobelopp, momsbelopp och bruttobelopp anges på varje fakturarad.
  • Det är ej tillräckligt att ange momssats och nettobelopp.
  • Fritextrader där det är tomt i fältet nettobelopp är undantagna från ovanstående regel men om det skulle stå 0 (noll) i nettobelopp så måste även momsbelopp och bruttobelopp ha värdet 0 (noll).

När du skickar din första faktura till Eltel via Pagero, vänligen meddela Eltel per e-mail så att de kan utföra nödvändig systemkontroll. Följande steg är obligatoriska:

1. Skicka e-mail till Eltel.
2. Skicka e-mail till inkop@eltelnetworks.se där du meddelar att du skickat den första e-fakturan. E-mailet bör innehålla följande information:

 • Namn på leverantör
 • Leverantörens momsregisternummer eller organisationsnummer
 • Fakturanummer
 • Mottagande Eltel-bolag inklusive momsreg.nr/org.nr.
 • Referensnummer (fakturamottagare hos Eltel): kontaktpersonens nummer/namn/avdelning
 • Ordernummer (inköpsordernummer, arbetsordernummer, aktivitetssekvens eller kostnadsställe)
 • Fakturadatum
 • Fakturabelopp och valuta
 • Moms per momssats (%) och totalt momsbelopp

3. Vänta på bekräftelse från Eltel innan du skickar fler e-fakturor.
4. När allt är klart kan du börja skicka alla dina fakturor i elektroniskt format till Eltel. Pappersfakturor kommer inte att godkännas. Vänligen skicka inga pappersfakturor parallellt med de elektroniska.

Svenska Eltel Networks-bolag som tar emot e-fakturor

NAMNORG. NR.MOMSREG. NR.
Eltel Networks Infranet AB556555-1073SE556555107301
ELTEL Networks TE AB556062-0006SE556062000601
ELTEL Networks Privat AB556560-1704SE556560170401
Denna hemsida använder cookies och andra tredjepartstjänster för att analysera trafiken i enlighet med vår privacy policy. Du kan ändra dina inställningar för cookies när du vill genom att följa instruktionerna i vår privacy policy. Ok