Frågor till Pagero kring programvara och teknik

Pagero Contact Center
031-730 88 30

Frågor till Melleruds Kommun

Elin Holm, 0530-182 08
Jannice Krave, 0530-181 36
faktura@mellerud.se

Börja skicka e-fakturor till Melleruds Kommun

Nedan kan du läsa om hur du går till väga för att börja skicka e-fakturor till Melleruds Kommun.

  1. PEPPOL-adress 0007:2120001488
  2. Lägg till Melleruds Kommun (org.nr 212000-1488) som mottagare i ditt kundregister i Pagero Online.
  1. PEPPOL-adress 0007:2120001488
  2. Kontakta din tjänsteleverantör för att beställa routing till Melleruds Kommun (org.nr 212000-1488).

Kontakta Pagero för information om deras olika e-fakturatjänster. Skicka dina uppgifter till dem via intresseanmälan till vänster på denna sida (ange projektkod DALS2017) så kontaktar de dig, eller ring Pagero Contact Center på telefon 031-730 88 30.

Melleruds Kommun erbjuder dig som skickar ett mindre antal fakturor per år att använda Pagero Free Web Portal som är en kostnadsfri tjänst för att skicka e-fakturor. På så sätt kan du komma igång med att skicka e-fakturor till Melleruds Kommun, men även alla sju kommuner och bolag inom Dalsland som är kopplade till Pagero Online, direkt utan extra kostnader.

Registrera dig med hjälp av projektkod FreePortal_Dalsland via länken till vänster på denna sida om du vill börja använda denna tjänst. Efter registrering får du ett mejl med dina inloggningsuppgifter.

Läs mer om hur du använder Pagero Free Web Portal på Pageros supportsidor.

Krav på fakturainnehåll

Faktura ställd till Melleruds Kommun ska vara märkt med referenskod: (MK+6siffror) i fältet ”er referens” på förstasidan utan mellanslag eller övrig text.

Ex: MK123411

Varje beställare från Melleruds Kommun bör uppge en referenskod till er, om detta missas ber vi er fråga efter det innan fakturering.

Om ni omfattas av undantag från lagen lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling önskar vi i första hand elektronisk faktura annars se Melleruds hemsida för mer information.