Anslut dig till Peppol med Pagero

Peppol är en viktig inkörsport till snabb, säker, internationell handel för både privata företag och offentliga verksamheter. Anslut dig till nätverket idag via Pagero, en Peppol-certifierad tjänsteleverantör.

Mer än en Peppol-tjänsteleverantör

Pagero är ackrediterade och godkända av lokala Peppol-myndigheter för trafik i alla Peppol-anslutna regioner. Som kund till Pagero kan du kommunicera med alla företag och verksamheter som är anslutna till Peppols nätverk, konvertera dokument till Peppols format och skicka eller ta emot dokument till och från alla dina affärspartners. Med Pagero får du även tillgång till följande:

Pagero bidrar till utvecklingen av Peppol

Pagero är en aktiv medlem i OpenPeppol – en stark och inflytelserik intressegrupp som ansvarar för
styrning och underhåll av Peppol. Organisationen har över 380 medlemmar från den offentliga och privata sektorn i över 30 länder.

Vi är representerade i följande arbetsgrupper:

  • OpenPeppol Transport Infrastructure Coordinating Community (TICC)

  • Post-Award Coordinating Community (PoACC)

  • Peppol International invoice Work Group

Vi bidrar med resurser och kunskap i följande grupper:

  • Validation and Quality Assurance Project (Pagero var en av initiativtagarna till gruppen)
  • MLR (Message Level Response)
  • BLR (Business Level Response)

Anslut dig till Peppol med Pagero

Uppnå ökad tillväxt, effektivitet och besparingar genom att koppla dig till Peppol.

0+
Dokument som skickas via Peppol varje månad
0+
Peppol-mottagare i Pageros nätverk
0+
Peppol-utställare i Pageros nätverk

Vad är Peppol?

Peppol är ett gemensamt ramverk som erbjuder meddelandestandarder för e-dokument (fakturor, order, betalningsinstruktioner etc) och en infrastruktur för kommunikation som kallas Peppol-nätverket. Det övergripande målet är att göra det möjligt för företag att kommunicera elektroniskt med alla sina motparter i upphandlingsprocessen, lokalt och i hela världen, för ökad effektivitet och sänkta kostnader. Läs mer

Pagero är representerade i följande Peppol-länder:

Australian Government - Taxation Office

Australien

BOSA - Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Belgien

E-invoicing Cyprus

Cypern

Erhvervsstyrelsen

Danmark

Republic of Estonia - Government

Estland

Valtiokonttori Statskontoret

Finland

Agence pour l'Informatique Financière de l'État

Frankrike

Greece-einvoicing

Grekland

OGP - E-invoicing Ireland

Irland

City of Reykjavik

Island

AGID - Agenzia per l'Italia Digitale

Italien

Fina

Kroatien

Lithuania - Registru Centras

Litauen

The Government of the Grand Duchy of Luxembourg

Luxemburg

Malta Information Technology Agency

Malta

SimplerInvoicing

Nederländerna

Digitaliseringsdirektoratet

Norge

Ministry of Business, Innovation & Employment

Nya Zeeland

Infocomm Media Development Authority

Singapore

Slovenia - UJP Eracun

Slovenien

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Sverige

NHS

Storbritannien

Koordinierungsstelle für IT-Standards

Tyskland

E-Rechnung GV.at

Österrike

“Vi är för närvarande aktiva i 23 EMEA-länder, och vi kommer att lägga till ytterligare fem länder de närmaste månaderna. Med hjälp av Pagero har vi kunnat uppfylla alla skattekrav och rättsliga krav i alla länder.”
Hewlett Packard Enterprise

Relaterat innehåll

Resource Centre