Pagero och Peppol

Är du redo för Peppols deadlines 2020?

Under 2020 kommer Peppol att uppdatera både sitt varumärke, sin terminologi och de krav som ställs på godkända accesspunkter.

Uppfyll kraven med Pagero

Lagkrav på e-fakturering till offentlig sektor i Europa

I allt fler europeiska länder inför den offentliga sektorn lagkrav på e-fakturering. Drivkraften är ett EU-direktiv från 2014 (2014/55/EU) som säger att upphandlande myndigheter och enheter i medlemsstaterna senast 2019 skall kunna ta emot och behandla e-fakturor. I ett flertal länder som infört lagkrav används Peppol:s nätverk och fler är på gång att ansluta sig.

Pagero har lång erfarenhet av Peppol

Bäst i Norge

Pagero blev en godkänd accesspunkt i Norge redan 2012 när landet införde lagkrav på e-faktura till offentlig sektor via Peppol. 2015 blev vi utsedda till ”Best Practice”-accesspunkt av Norges Peppol-myndighet Difi. En godkänd Best Practice-accesspunkt uppfyller Difis krav på goda rutiner vid hantering av filer, registrering av nya mottagare i ELMA samt informationsförmedling till användare.

Först i Österrike

Från 2014 tar den offentliga sektorn i Österrike endast emot e-fakturor från sina leverantörer. Samma år var Pagero den första tjänsteleverantören i produktion som accesspunkt inom Peppol för att skicka e-fakturor till den österrikiska offentliga sektorn.

Följer utvecklingen noga

Fler länder står i tur att ansluta sig till Peppol och Pagero är redan nu en godkänd accesspunkt i Sverige, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Irland och Danmark. Vi följer utvecklingen noga för att ha de kopplingar som krävs på plats i god tid innan lagkraven träder i kraft.

0+
Dokument som skickas via Peppol varje månad
0+
Peppol-mottagare i Pageros nätverk
0+
Peppol-utställare i Pageros nätverk

Pagero är mer än en accesspunkt

Pagero hanterar format och lokala regler för arkivering och momshantering

Pagero är en av få accesspunkter som har stöd inte bara för grundtjänsten i Peppol utan även landspecifika formatvariationer och tilläggskrav. Pagero hanterar också en stor mängd andra format och har lång vana av att arbeta med formatkonvertering. Pageros tjänster uppfyller även lokala regler gällande arkivhantering, tidsstämpling, legala dokument, skatterapportering och momshantering.

Pagero är med och påverkar utvecklingen

Pagero är aktiv medlem i OpenPeppol – en stark intresseorganisation som förvaltar Peppol och som består av drygt 150 medlemmar från både offentlig och privat sektor i Europa.

Via Pagero når du fler nätverk än Peppol

Genom att koppla dig till en accesspunkt når du alla andra företag som är kopplade till Peppol, men både inom offentlig och privat sektor används även andra nätverk. Pagero arbetar aktivt med samtrafiksavtal för att våra kunder via oss skall kunna nå alla sina affärspartners världen över – oavsett vilket nätverk som används.

Pagero i OpenPeppol

Vi är representerade i följande coordinating communities:

  • OpenPeppol Transport Infrastructure Coordinating Community (TICC)
  • Post-Award Coordinating Community (PoACC)

Pagero bidrar också med tekniska resurser och kunskap i följande arbetsgrupper:

  • Validation and Quality Assurance Project (Pagero var en av initiativtagarna till denna grupp)
  • MLR (Message Level Response)
  • BLR (Business Level Response)

Anslut dig nu!

Vi är för närvarande aktiva i 23 EMEA-länder, med ytterligare 5 på gång under de närmaste månaderna. Med Pageros hjälp har vi kunnat uppfylla de skattemässiga och legala kraven i varje land.

Hewlett Packard Enterprise

Mer om vårt erbjudande