Loading...

Pagero för hälso- och sjukvårdssektorn i Norden

>Pagero för hälso- och sjukvårdssektorn i Norden
Pagero för hälso- och sjukvårdssektorn i Norden 2017-07-21T08:31:45+00:00

Hälso- och sjukvårdssektorn i Norden

Hälso- och sjukvårdssektorn i Norden har under en lång tid haft ett utbrett användande av e-faktura men ett lågt användande av e-order. Vårdgivare, landsting, hälsoregioner och privata aktörer strävar ständigt efter att öka och förenkla införandet av elektronisk handel. Utmaningen är att det finns stora variationer mellan regioner och länder i form av olika lagkrav, innehållskrav, rekommendationer, standarder och nätverk. Marknadsaktörerna utgörs av en mängd olika verksamheter, från lokala till multinationella bolag och från regionala till nationella hälsoinstanser och vårdgivare.

Oavsett verksamhet står samtliga aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn inför samma utmaningar där alla har ett gemensamt mål: att med patienten i fokus förbättra de stödprocesser som resulterar i bättre vård.

“Vår vision är att e-handel skall vara något som samtliga parter kan dra nytta av. Detta ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt vid införande av e-handelslösningar.”

Pagero arbetar aktivt inom hälso- och sjukvårdssektorn i syfte att verka för en standardiserad process mellan leverantör och kund. Vi erbjuder tjänster som är anpassade specifikt för hälso- och sjukvårdssektorn i Norden och vi arbetar ständigt för att följa och påverka utvecklingen på marknaden.

Med ett dedikerat team som enbart fokuserar på företag inom hälso- och sjukvårdssektorn säkerställer Pagero att våra kunder får tillgång till precis den tjänst de behöver. Genom aktiv omvärldsbevakning och deltagande i branschforum ser Pagero dessutom till att våra kunder alltid är redo för förändringar i exempelvis lagkrav och tekniska förutsättningar innan de träder i kraft.

Med Pagero får våra kunder en koppling för att nå samtliga affärspartners och tillsammans med varje kund arbetar vi för att hjälpa dem att uppnå deras mål med e-handel.

Vill du veta mer?

Är du leverantör till hälso- och sjukvårdssektorn,
kontakta

Är du vårdgivare,
kontakta

Pagero arbetar även med hälso- och sjukvårdssektorn utanför Norden

LÄS MER