Pagero Micro Clouds™

Pagero har i flera år haft ett uttalat fokus på att erbjuda tjänster för alla typer av företag världen över. Arbetet har gett oss ingående kunskap om de särskilda förutsättningar som gäller i en mängd olika branscher. Detta har vi valt att sammanfatta i konceptet Pagero Micro Clouds™.

Lösningar för alla industrier

Pagero har i flera år haft ett uttalat fokus på att erbjuda tjänster för alla typer av företag världen över, oavsett bransch, affärssystem, format på fakturor eller order och transaktionsvolym.

Under de senaste åren har vi även i nära samarbete med våra kunder utvecklat branschspecifika lösningar för ett antal industrier.

Arbetet har gett oss ingående kunskap om de särskilda förutsättningar som gäller i en mängd olika branscher, både vad gäller verksamhet, processer, format och lagkrav.

Detta har vi valt att sammanfatta i konceptet Pagero Micro Clouds™. Pagero Micro Clouds™ består av tio industrier där stora, medelstora och små företag ingår. Våra tio Micro Clouds är följande:

 • Service & installation
 • Energi
 • Olja & gas
 • Grossister inom VVS & elektricitet
 • Flyg & försvar
 • Livsmedel
 • Stat, kommun & sjukvård
 • Transport
 • Tillverkning
 • Detaljhandel
 • Den drivande kraften för affärsprocesser och format inom varje Micro Cloud är de stora företagen.

Företag inom olika Micro Clouds behöver kommunicera med varandra. Tack vare att all kommunikation sker via en och samma plattform: Pagero Online, kan vi erbjuda våra kunder global räckvidd – det vill säga de kan nå företag inom alla Micro Clouds, världen över.