///Utökat stöd för ISO20022 i Pageros betaltjänster
  • pagero_e-betala_ISO20022

Utökat stöd för ISO20022 i Pageros betaltjänster

2018-09-21T10:54:50+00:00maj 10th, 2017|Nyheter|

Pagero utökar stödet för konvertering av utländska betalfiler till ISO 20022-formatet. Det är nu möjligt för våra betalkunder att konvertera både Euro-betalfiler i enlighet med SEPA och filer i annan utländsk valuta till ISO20022.

Tack vare denna breddade tjänst behöver våra betalkunder inte längre separera sina Euro-betalfiler från övriga utländska betalfiler, så länge leverantörens IBAN finns med i filen.

I och med den utökade funktionaliteten byter vi också namn på tjänsten från Pagero SEPA Convert till Pagero Payment Convert.

Pagero Payment Convert stödjer följande:

  • Konvertering av Euro-betalfiler enligt SEPA
  • Konvertering av utländska betalfiler till ISO20022
  • Konvertering av inhemska betalningar i SEK och NOK till ISO20022 (Q3 2017)
  • Support för kreditposter enligt bankens regler (kontakta din bank för att få information om deras krav)

Pagero Payment Convert kan även kombineras med tjänsten Pagero Payment Connect för att få direktkoppling till Nordea och DNB.

Kontakta oss gärna för mer information!

Josefin Holmgren
Key Account Manager Payment Solutions
+46-31 730 88 61
josefin.holmgren@pagero.com

Läs mer om våra betaltjänster

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok