Pagero lanserar priskatalog

///Pagero lanserar priskatalog

Pagero lanserar priskatalog

Pagero lanserar priskatalog som en meddelandetyp i Pagero Online och tar därmed ytterligare ett steg mot att hjälpa våra kunder att samla hela sitt e-handelsflöde i en och samma kanal!

Våra kunder kan nu hantera priskataloger, inköps-/kundordrar, orderbekräftelser, leveransaviseringar och fakturor via Pagero Online.

Många företag lägger mycket tid på hantering av priskataloginformation. Om köparen inte kan hantera det katalogformat som leverantören skickar, måste formatet justeras innan underlaget importeras in i det egna systemet. Ibland måste informationen stansas in manuellt i köparens system, vilket är tidsödande och innebär stor risk för fel på grund av den mänskliga faktorn.

Pageros kunder skapar sin priskatalog precis som vanligt i sitt system i det format de kan hantera. Sedan skickas den till köparen via Pagero Online. I Pagero Online tolkas och konverteras katalogen till önskat mottagarformat innan den förmedlas vidare till mottagaren, som kan läsa in informationen direkt i sitt system.

Genom att hantera priskataloger via Pagero Online kan företag frigöra tid och resurser tack vare reducerad manuell hantering. Både köparen och leverantören får ökad kontroll över att de order som skickas baseras på korrekt prisinformation. Minskad manuell hantering och korrekt orderinformation ger bättre underlag till uppföljning och utvärdering. Dessutom minskar risken för vilda inköp (inköp som görs utanför gällande avtal eller inköpsprocesser), eftersom beställaren kan styras till rätt beteende genom att det blir enkelt att direkt från systemet lägga ordrar med korrekt pris och artikelnummer.

pagero_e_order_SE

Läs mer om Pageros e-ordertjänster

2017-10-12T10:31:48+00:00 11 maj 2015|Nyheter|