Obligatoriskt för statliga myndigheter i Sverige att använda PEPPOL från 1 nov 2018

///Obligatoriskt för statliga myndigheter i Sverige att använda PEPPOL från 1 nov 2018

Obligatoriskt för statliga myndigheter i Sverige att använda PEPPOL från 1 nov 2018

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat att införa krav på att statliga myndigheter i Sverige skall kunna använda PEPPOL:s infrastruktur. Kravet träder i kraft den 1 november 2018.

”Beslutet är ett led i att förenkla och öka statens e-handel. PEPPOL bidrar till minskade kostnader för myndigheterna, bland annat genom att det blir enklare att ansluta varu- och tjänsteleverantörer samt att byta operatör”, säger Sören Pedersen, projektledare med ansvar för e-handelsarbetet på ESV. ”Fördelarna är många, så jag rekommenderar företag att kontakta sin systemleverantör redan idag för att komma igång med PEPPOL.”

Beslutet innebär också att myndigheterna kan uppfylla EU:s direktiv 2014/55/EU från 2014 som säger att medlemsstaterna senast 2018 skall säkerställa att upphandlande myndigheter och enheter kan ta emot och behandla elektroniska fakturor.

”Våra kunder kan redan nu uppfylla det kommande kravet, eftersom Pagero är en godkänd accesspunkt i PEPPOL”, säger Karin Lidberg, Product Owner och PEPPOL-ansvarig på Pagero. ”Via Pagero Online kan våra kunder nå alla företag och organisationer som är registrerade som mottagare i PEPPOL, både nationellt och internationellt. Vi får redan förfrågningar från svenska företag som vill registrera sig som mottagare i PEPPOL och vi kommer säkert att se ett ökat intresse nu när ESV har kommit med sitt beslut.”

Läs mer om hur Pagero arbetar med PEPPOL

Läs information om kravet på ESVs hemsida

2016-02-12T11:14:48+00:00 27 november 2015|Nyheter|