///Lagförslag i Sverige om e-faktura till offentlig sektor från 2019
  • e-faktura-till-offentlig-sektor-i-sverige

Lagförslag i Sverige om e-faktura till offentlig sektor från 2019

2018-05-21T12:34:44+00:00juli 10th, 2017|Nyheter|

Sveriges regering har nu tagit fram ett förslag till lagreglering baserat på Ekonomistyrningsverkets (ESV) utredning ifrån 2015. Förslaget ifrån regeringen, som nu ligger på remiss, markerar ett tydligt steg framåt för digitaliseringen i Sverige om det träder laga kraft.

Förslaget är ambitiöst och går ett steg längre än vad EU-direktivet kring e-fakturering gentemot offentlig sektor kräver. Detta då det inte bara uppmanar leverantörer till offentlig sektor att sända e-fakturor, utan även gör det till ett krav enligt lag. Som ett resultat av lagförslaget storsatsar därför ESV på information och stöd till de näringsidkare som behöver förändra rutiner och arbetssätt när reformen genomförs. Här kommer det svenska samarbetet Single Face To Industry (SFTI) spela en central roll med utbildning och tekniskt stöd vid behov.

Drygt hälften av den offentliga sektorns fakturor är redan elektroniska enligt ESV och Sveriges Kommuner och Landsting. De satsningar som har gjorts hittills kring en digital omställning har gett resultat, men det är fortfarande en lägre nivå än våra grannländer som alla har mer än 70 procent e-faktura mot offentlig sektor.

”Det gläder oss att regeringen nu tagit ESVs förslag ut på remiss då detta går helt i linje med det arbete vi bedriver i vår verksamhet idag. EU-direktivet är ett steg på vägen medan ett lagkrav skulle ge klara besked att digitalisering är något Sverige prioriterar.”, säger Mattias Enerbäck, Strategic Account Manager – Public Sector, Pagero.

Läs mer

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok