///ESV föreslås bli svensk digitaliseringsmyndighet
  • esv-news_170407

ESV föreslås bli svensk digitaliseringsmyndighet

2018-05-21T11:46:15+00:00april 7th, 2017|Nyheter|

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat sin årliga delrapport för myndighetens två regeringsuppdrag som stödjer regeringens satsning på digitalisering. ESV konstaterar i rapporten att det offentliga Sverige inte använder digitaliseringens möjligheter i tillräcklig utsträckning för att nå regeringens mål.

I rapporten lämnar ESV förslag på åtgärder för att bidra till en ökad digitalisering av det offentliga Sverige. Sammanfattningsvis föreslår ESV att:

  • Regeringen agerar kraftfullt för att etablera en nationell digital infrastruktur
  • Myndigheter både behöver få och ta ökat ansvar för digitalisering
  • Sverige behöver en digitaliseringsmyndighet

Samtidigt publiceras ett delbetänkande från utredningen Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning, där Ekonomistyrningsverket (ESV) pekas ut som den myndighet som är bäst lämpad att ta det samlade ansvaret för digitaliseringsfrågorna i offentlig sektor.

”Ett sådant uppdrag skulle vara en stor utmaning för myndigheten, men vi ser också att många av de uppgifter som utredaren föreslår ansluter väl till de uppgifter som ESV redan har”, säger Kristina Lundqvist, Stabschef och stf GD, ESV. ”Om vi ser på hur våra grannländer har arbetat för gemensam offentlig digitalisering, kan vi konstatera att de i många fall har kommit längre än vad vi har gjort i Sverige. De har också som regel gett en aktör ett samlat ansvar för digitaliseringen av offentlig sektor. Det är en väg jag tycker att även Sverige ska gå.”

”Vi märker ett ökat intresse för våra tjänster mot offentlig sektor och vi ser mycket positivt på förslaget att etablera en digitaliseringsmyndighet i Sverige. Digitaliseringen är en viktig samhällsförändrande kraft och Sverige behöver ha en gemensam aktör som ansvarar för att utveckla och prioritera det digitala landskapet”, säger Mattias Enerbäck, Strategic Account Manager – Public Sector, Pagero.

Läs mer:

http://www.esv.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/2017/esv-vill-se-kraftfullt-agerande-och-okat-ansvarstagande-for-digitaliseringen-av-det-offentliga-sverige/
http://www.esv.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/2017/esv-foreslas-fa-ett-samlat-ansvar-for-digitaliseringsfragorna-i-offentlig-sektor/

This website uses cookies and third party services. By browsing our website you consent to the use of cookies and embeds from our site. Ok