Väderstad AB

/Väderstad AB

Väderstad AB

Väderstad AB

Väderstad började arbeta med e-fakturering redan 2005, men med tiden kändes den befintliga lösningen omodern och tungrodd. Väderstad skötte själva all support, vilket tog allt mer tid då leverantörerna ändrade eller bytte system. Detta i sin tur fick till följd att en del leverantörer valde att hoppa av. Till slut bestämde sig Väderstad för att ta ett ordentligt grepp om e-faktureringen och började se sig om efter en ny lösning. Målet var att hitta en extern partner med en modern lösning och som också kunde ta hand om supporten.

0
Fakturavolym/år
0 MSEK
Omsättning/år
0
Anställda

”Vi valde Pagero som leverantör dels eftersom de har ett gott rykte på marknaden och dels eftersom de kan erbjuda support och service. Dessutom har de en lång tidigare erfarenhet av e-betalalösningar. De andra leverantörerna vi tittade på kändes mycket mer begränsade och vi kände att vi kunde nå flest leverantörer via Pagero”, säger Carola Gladh Ericson, Redovisningschef på Väderstad.

”Själva införandet av Pageros e-fakturatjänster gick mycket smidigt. Vi bestämde ett datum för uppstart och alla tekniska delar fungerade direkt”, berättar Carola Gladh Ericson. Väderstad överlät därefter till Pagero att få leverantörerna att komma igång i form av ett leverantörsaktiveringsprojekt. ”Samarbetet med Pageros projektledare har fungerat mycket bra. Vi har även försökt att prioritera projektet internt, det är viktigt att alla är informerade om vad det handlar om, särskilt inköparna som ofta är leverantörernas naturliga kontaktpersoner. Efter uppstart fick vi en del frågor och det måste man nog vara beredd på, men det övergripande ansvaret och de tekniska bitarna har vi sluppit tack vare Pageros kompetens, precis som vi önskade.”

”Det finns betydligt större möjligheter att förenkla och effektivisera mottagandet av e-fakturor med Pagero än med våra tidigare lösningar”, avslutar Carola Gladh Ericson. ”Jag kan också rekommendera att gå på något av Pageros utbildningstillfällen. Med hjälp av det har jag haft stor nytta av Pagero Online som jag tycker fungerar mycket bra. Jag letar till exempel ofta på egen hand efter nya leverantörer.”

Om Väderstad

Väderstad är ett familjeägt företag som finns representerat på ca 30 marknader runt om i världen, genom både egna dotterbolag och importörer. Väderstad förser sedan snart 50 år lantbruksföretag med högeffektiva maskiner och metoder för rationell sådd och jordbearbetning. Maskinerna utför flera arbetsmoment samtidigt, allt för att spara brukarnas tid, energi och pengar. Moderbolaget har sin produktion förlagd till Väderstad och omsätter ca 1 500 MSEK.

2017-10-12T10:47:31+00:00 1 maj 2015|