Tretti

/Tretti

Tretti

Tretti

Tretti är ett e-handelsbolag som har sålt vitvaror på nätet i 13 år. De är primärt aktiva på den svenska marknaden men har också brett ut sig runt om i Norden. Företaget har därför en stor uppsättning leverantörer från flera olika länder, som säljer sina produkter på Trettis hemsida. Sedan starten med Pagero 2016 har Tretti effektiviserat sitt inkommande e-fakturaflöde och fått flera av sina leverantörer att gå över till e-faktura med hjälp av Pageros aktiveringsprojekt.

E-faktura för att effektivisera

”Vi har ett gäng inköpare som både arbetar med att starta upp nya samarbeten och som också har hand om våra nuvarande leverantörer”, berättar Björn Fant, Head of Development på Tretti/Whiteaway. ”Vi har därefter en ekonomiavdelning som ser till att alla inköpen matchas mot våra fakturor. Vi har ett ganska stort flöde av fakturor som kommer in från vitt skilda företag. De är både olika i storlek och baserade i olika länder.”

”Innan vi började vårt samarbete med Pagero hade vi en lösning som var väldigt manuell. I den ingick fakturascanning och till viss del inkommande PDF-fakturor. Men det var ganska mycket manuellt arbete och vi kände att det kunde effektiviseras, plus att det inte heller är en felfri process att få in fakturor på det sättet. Det blir både manuella fel från den som scannar, men även att scannern kan tolka siffror fel. Därför såg vi behovet av att byta till någon typ av EDI-lösning istället. Vår scanningsleverantör hade en EDI-lösning som de ville att vi skulle testa, men eftersom det inte var deras huvudsakliga område fungerade det inte riktigt. Vi avbröt projektet och sedan började jag titta efter andra alternativ. Då kom vi i kontakt med Pagero.”

”Under projektet var det Pagero som tog hand om i princip allting, från att skicka brev till leverantörer till att sköta supporten av alla tekniska detaljer.”

Implementering med leverantörsaktivering

Efter att ha besökt ett av Pageros seminarier gick Tretti över till Pageros e-fakturalösning. ”I samband med implementeringsprocessen genomförde vi ett leverantörsaktiveringsprojekt tillsammans med Pagero för att få så många av våra leverantörer som möjligt att börja skicka e-faktura. Under projektet var det Pagero som tog hand om i princip allting, från att skicka brev till leverantörer till att sköta supporten av alla tekniska detaljer. Det tyckte jag fungerade väldigt bra. Vi fick också en bra uppföljning av vilka leverantörer som klev på i en rapport som vi fick med jämna mellanrum. I rapporten stod det bland annat vilka kunder som hade påbörjat implementering men ännu inte var helt färdiga. Det var väldigt skönt att kunna följa projektet på det sättet.”

”Responsen från leverantörerna har varit lite blandad. Det är många som har klivit på och de har inte haft något problem med Pagero. En del har dock ställt sig lite frågande till varför Pagero kontaktar dem och inte Tretti, men när vi sedan har kontaktat dem och pratat vidare har inte varit några konstigheter. Jag vet inte exakt hur många det var som klev på men vi hade en lista på 70 leverantörer och vi har fått med oss åtminstone hälften, vilket vi tycker är bra.”

Koppling till utländska leverantörer

”De flesta av våra utländska leverantörer har någon typ av skandinaviskt kontor som vi oftast köper ifrån. På det sättet är det en relativt smärtfri process att ta emot e-faktura från utländska leverantörer. Dessutom använder de något av de vanligare EDI-formaten som finns, som sedan konverteras till ett format innan det levereras till oss. Det har egentligen inte varit någon skillnad på svenska eller skandinaviska bolag, vilket är smidigt.”

”Den största fördelen med att använda Pageros tjänster är att vi numera kan tillhandahålla alla olika fakturaformat samtidigt som vi får bara ett som vi behöver för att integrera mot vårt affärssystem.”

Byte av ekonomisystem

”Vi blev uppköpta förra året och nu har vi flyttat till en annan koncern där redovisningen för alla dotterbolag är på samma ställe. Vi har dessutom flyttat flödet från vårt ekonomisystem till att ingå i deras istället. Allt med projektet för att flytta flödet och att få det att fungera med Pagero gick smidigt.”

Fördelar med Pagero

”Den största fördelen med att använda Pageros tjänster är att vi genom Pagero Online kan ta emot olika fakturaformat som omvandlas till det format som vi behöver för att integrera mot vårt affärssystem. Vi har sparat in tid på att inte behöva bry oss om en massa olika EDI-format. Vi har också sparat en hel del tid för fakturascanning och den manuella processen. Det är ett mer automatiserat flöde och det blir dessutom ännu mer automatiserat i det nya affärssystemet, där de har andra regler för hur EDI ska hanteras. Vi hade ändå en ganska restriktiv policy på Tretti förut där vi har godkänt ganska mycket manuellt. Nu matchar allting och rasslar igenom av sig självt.”

”Vi hade en bra kontakt med Pageros olika avdelningar och framför allt vår projektledare under leverantörsaktiveringen. Jag tycker att hela projektet hanterades väldigt professionellt. Det krävdes ingen handpåläggning utan det är väldigt självgående och Pagero är lätta att arbeta med, vilket var väldigt skönt. Det var inte mycket jag behövde göra för att projektet skulle gå hem. Jag skulle rekommendera Pagero som tjänsteleverantör”, avslutar Björn Fant.

Om Tretti

Tretti.se säljer vitvaror och hushållsapparater, huvudsakligen via internet. Tack vare att de säljer sina produkter via en webbshop kan Tretti hålla lägre priser än i vanliga butiker. Genom väl etablerade samarbeten med leverantörer kan Tretti erbjuda ett sortiment med cirka 9000 produkter från kända varumärken, som kan levereras i hela landet.

2017-10-30T11:50:15+00:00 4 maj 2017|