SMC Pneumatics

/SMC Pneumatics

SMC Pneumatics

SMC Pneumatics

SMC Pneumatics är aktiva på den finska marknaden sedan 1980-talet och är idag ett oberoende dotterbolag till SMC Group. SMC Pneumatics designar och tillverkar pneumatiska komponenter och skräddarsydda lösningar för sina kunder, vilket möjliggör automatiserade och kostnadseffektiva tillverkningsprocesser inom industrisektorn.

0
Antal fakturor/år
0 M€
Omsättning
0 %
Andel elektroniska fakturor

Kundkrav avgörande

SMC Pneumatics började skicka e-fakturor via Pagero under våren 2014. ”Vi inledde digitaliseringsprocessen framförallt beroende på ett ökande antal kundförfrågningar. Våra kunder ville ta emot e-fakturor och vi ville samtidigt göra oss av med våra pappersfakturor”, berättar Johan Gräsbeck, CEO på SMC Pneumatics Finland Oy.

SMC Pneumatics kunder består främst av finska industriföretag. För närvarande skickar SMC över 20 000 fakturor per år via Pagero Online, av vilka 57 % är elektroniska, 10 % i PDF-format och 33 % pappersfakturor. Det finns inget behov av att hantera fakturorna manuellt, faktureringen sker nattetid och den utgående faktureringen är därmed helt automatiserad.

Lösning som lever upp till kundernas krav

”Återkopplingen vi fått från våra kunder har varit positiv; vår lösning för utgående fakturor fungerar som den skall och hanteringen av fakturor har blivit mycket enklare för slutanvändaren”, säger Joanna Sirén, Sales Assistant på SMC Pneumatics Finland Oy. ”Och vi har samma uppfattning. Hanteringen av fakturorna tar mycket mindre av vår tid i anspråk, vilket gör det möjligt för oss att omfördela våra resurser och fokusera på andra uppgifter istället.”

”Pagero Online är en tekniskt passande lösning för oss och de få utmaningar vi stötte på i början var redan lösta när vi kom till implementeringen. Jag tycker att systemet fungerar väldigt bra.”

Förändring till det bättre på många sätt

“I början av övergången till e-faktura var vi oroade över leveransen av fakturorna, eftersom vi inte fysiskt hanterade fakturorna själva”, säger Johan Gräsbeck. ”Nu får vi bekräftelseinformation från fakturajournalen som genereras i vårt ERP-system – och all oro är borta. Fakturahanteringen har reducerats enormt och tar därmed mycket mindre tid. Vi kan också göra något bra för miljön tack vare vår gröna lösning och dessutom sparar vi tusentals euro per år.”

Tekniskt passande lösning

“Pagero stack ut i jämförelse med andra operatörer. Inte bara som flexibla men också ur ett tekniskt perspektiv”, fortsätter Johan Gräsbeck. ”Pagero Online är en tekniskt passande lösning för oss och de få utmaningar vi stötte på i början var redan lösta när vi kom till implementeringen. Jag tycker att systemet fungerar väldigt bra.”

Effektivt samarbete och bra support

“Vi är väldigt nöjda. Vi får alltid den hjälp vi behöver från supporten och allt fungerar väldigt bra”, säger Johanna Sirén. ”Nästa steg blir att optimera vår användning av Pageros tjänster ännu mer genom att digitalisera våra leverantörsfakturor också. Utifrån våra erfarenheter av Pagero kan vi verkligen rekommendera Pagero till andra.”

Om SMC Corporation

SMC Corporation grundades 1959 i Tokyo och har verksamhet i drygt 70 länder världen över. Koncernens totala omsättning är ca 3 miljarder EUR och man har över 17 000 anställda. I Finland har SMC Pneumatics en stark ställning framförallt inom elektronikindustrin, men även livsmedels-, metall-, förpacknings- och processindustrin samt maskin- och anläggningstillverkare förlitar sig på SMC’s kvalitativa produkter.

2017-10-12T10:42:42+00:00 25 januari 2016|