Renta Group

/Renta Group

Renta Group

Renta Group

Renta Group Oy är en uthyrningskedja för byggmaskiner som grundades 2016 när tre marknadsaktörer, Telinekymppi Oy, Kehä-Kone Oy och Jasoca Oy, slogs samman. Uthyrningsverksamheten har vuxit kraftigt och på ett år har verksamheten utvecklats från ett enda kontor till ett uthyrningsnätverk som omfattar 20 servicepunkter runt om i landet.

0
Antal anställda
0 M€
Omsättning

Snabb tillväxttakt krävde flexibel leverantör

Samarbetet mellan Renta Group och Pagero inleddes i maj 2016. ”Vi kände till Pagero sedan tidigare och hade positiva erfarenheter av dem. I en situation när tillväxten var kraftig och våra system byggdes upp extremt fort, behövde vi en tillförlitlig tjänsteleverantör som smidigt och snabbt kunde få oss uppkopplade. Vi hade fått uppfattningen om att Pagero var en sådan tjänsteleverantör och så har det också fungerat i praktiken”, berättar Lauri Matikainen, Ekonomichef på Renta Group.

”Uthyrningen av byggmaskiner är vårt så kallade greenfield-projekt, som är uppbyggt från noll på ett år. Den snabba tillväxttakten krävde stor flexibilitet från den tjänsteleverantör vi sökte, och Pageros snabba arbetssätt och direkta kontakter motsvarade precis det som situationen krävde.”

”Pageros snabba arbetssätt och direkta kontakter motsvarade precis det som situationen krävde.”

Okomplicerad implementering

”Renta Oy var det första bolaget i koncernen som började använda Pageros tjänster. Det skedde strax efter uppköpet av Jascoa Oy och i det läget närmade sig våra transaktionsvolymer flera hundra utgående fakturor i månaden. De övriga företagen inom koncernen har sedan i tur och ordning övergått till Pageros tjänster.”

”Implementeringen har varit väldigt okomplicerad och som snabbast har uppkopplingen gjorts och tjänsten tagits i bruk ett dygn efter begäran. Tidpunkten för uppkoppling av ett av bolagen kom lite överraskande även för oss själva och vid årsskiftet 2016–2017 behövde vi snabbt få allting på plats. Efter ett dygn var flödet igång. Det tycker jag var väldigt bra agerat.”

Rekordsnabb koppling oberoende av system

”I samband med implementeringen påbörjade vi även processen med att övergå till samma ekonomisystem för hela bolaget”, berättar Antti Nuutinen, IT-chef, Renta Group. ”Vi har gjort integrationer i flera omgångar och på ganska kort tid, både för utgående och inkommande fakturor. Uppkopplingen av de inkommande fakturorna har dessutom inkluderat implementering av ett nytt ekonomisystem. Inköpsfakturorna kommer in och bearbetas i Palette Arena. Våra egna försäljningsfakturor skickar vi från två olika system: TK-Vuokrat och Lixani.”

”Oberoende av vilket system det har varit frågan om har uppkopplingen fungerat lika smidigt varje gång. Det bästa med det hela är att implementeringen av tjänsterna genomfördes rekordsnabbt. Att projektet gick så enkelt att genomföra berodde bland annat på Pageros expertis. Under hela projektets gång fick vi hjälp av en och samma person, som visste hur det skulle gå till. Pageros flexibilitet och snabba återkoppling har absolut varit de största skillnaderna jämfört med de erfarenheter vi har av tidigare projekt.”

Leveranssäkerhet och minskad arbetsbörda

”Nyttan med e-fakturering är framförallt snabb och säker leverans, både vad gäller inkommande och utgående fakturor. I största allmänhet förenklar outsourcing av fakturaleverans och scanning företagets interna processer märkbart, eftersom man inte behöver hålla reda på utskick och leverans”, konstaterar Lauri Matikainen. ”Maskinuthyrning är en fakturaintensiv bransch, och transaktionsvolymerna ökar snabbt i takt med att företaget växer. Det skulle vara extremt jobbigt att sköta scanningen och posthanteringen själva. Med Pageros lösning är hanteringen av väldigt enkel och kostnadseffektiv.”

”Implementeringen har varit väldigt okomplicerad och som snabbast har uppkopplingen gjorts och tjänsten tagits i bruk ett dygn efter begäran.”

Miljövänligt val och fakturor i format som kunderna önskar

”Till fördelarna med e-faktura hör givetvis även gröna värden – det sparar både papper och natur. Det är förstås ett val man gör, och vi satsar stort både på det inkommande och utgående flödet för att öka andelen e-fakturor.”

”En annan sak vi verkligen uppskattar är att vi med hjälp av Pagero kan skicka samtliga fakturor i det format som våra kunder önskar. Med Pageros tjänster kan vi till exempel skicka fakturor i PDF-format via e-post direkt från vårt ekonomisystem.”

Snabb responstid och hjälp vid behov

”Vi uppskattar även tillgången till Pageros support och den snabba responstiden. I praktiken är vi ett uppstartsbolag som arbetar i snabba cykler, vilket kräver omedelbart agerande. Med tanke på det kan man lugnt säga att Pageros arbetssätt har passat oss väldigt bra.”

Tillväxtplaner med en och samma leverantör

Rentas kundkrets är mycket bred och består av konsumenter, byggföretag, servicesektorn, industri och så vidare, eftersom maskiner behövs inom många olika branscher. Koncernen har för tillfället verksamhet enbart i Finland, men i tillväxtplanerna ingår även andra marknader.

”Renta Groups vision är att skapa en internationell maskinuthyrningskedja med säte i Nordeuropa”, säger Lauri Matikainen. ”Vårt mål är att vara den modernaste aktören på marknaden och vi utvecklar även ständigt olika digitala tjänster för att förbättra kundupplevelsen för våra kunder. Med Pagero fungerar tjänsterna med hjälp av en och samma tjänsteleverantör oberoende av marknad.”

Om Renta Group

Renta Group är en nystartad finsk uthyrningskedja för bygg- och arbetsmaskiner, som startade i början av 2016 när tre kända marknadsaktörer, Telinekymppi Oy, Kehä-Kone Oy och Jasoca Oy, sammanfördes till ett företag. Företaget erbjuder moderna maskiner och redskap, byggställningar, väderskydd samt logistik-, monterings- och demonteringstjänster för professionellt bruk. Koncernen omfattar för tillfället 130 anställda och omsättningen för 2016 uppgick till 20 MEUR.

2017-10-30T11:48:12+00:00 9 maj 2017|