PRT-Forest

/PRT-Forest

PRT-Forest

PRT-Forest

PRT-Forest Oy är specialiserade inom mekanisk träförädling. De startade sin verksamhet för nästan 50 år sedan och tillverkar trävillor, inflyttningsfärdiga hus och fasta möbler till kök, bad- och sovrum.

PRT-Forest blev kund till Pagero på våren 2016, men faktureringsprocessen digitaliserades redan långt tidigare.

”Vi började med e-faktura 2005 för inköpsfakturorna och 2010 för försäljningsfakturorna”, berättar Anne Voho, ekonomichef på PRT-Forest Oy. ”Leverantörer inom B2B-handel och deras kunder krävde e-faktura och tillsammans med dem påbörjade vi digitaliseringen av vår fakturaprocess.”

0
Antal anställda
0
Fakturavolym/år
0 M€
Omsättning/år

Utmanande att byta operatör

”Att byta operatör är i största allmänhet en rätt så jobbig process. Leverantörerna ska informeras om den nya fakturaadressen och trots den annars fungerande finska fakturastandarden Finvoice, medför förändring alltid en hel del utredningar och felkorrigeringar. Leverantörsbreven kanske inte når rätt mottagare eller kommer bort och informationen i standardfälten kan vara felaktig eller saknas helt.”

”Men det är enbart uppstartsproblem det handlar om. De positiva effekterna börjar synas direkt därefter, så det är definitivt värt att lägga ner lite arbetstid vid övergången.”

”Numera tar PRT-Forest i princip inte emot några pappersfakturor alls och efter att vi ändrat på fakturahanteringen är hela 78% av inköpsfakturorna elektroniska. Skillnaden är enorm.”

E-fakturor i snabb takt

”I vårt fall var exempelvis 3% av våra utgående fakturor i elektroniskt format 2013. Numera är redan hälften av våra utgående fakturor elektroniska och vi tar i princip inte emot några pappersfakturor alls. Nu när vi ändrat på fakturahanteringen är hela 78% av inköpsfakturorna elektroniska. Skillnaden är enorm. Mycket bättre kunde det just inte vara eftersom en hel del av våra kunder består av konsumenter och våra utländska leverantörer inte har digitaliserat sina processer som vi.”

”När vi bytte till Pagero var det meningen att vi skulle börja skicka e-fakturor direkt från vårt system. Då hade ni något som inte de andra hade – IFS-expertis.”

IFS-expertis, webbportalen och supporten en oslagbar kombination

”PRT-Forest använder IFS som ett av sina affärssystem. När vi bytte till Pagero var det meningen att vi skulle börja skicka e-fakturor direkt från vårt system. Då hade ni något som de andra operatörerna inte hade – IFS-expertis. Med Pageros hjälp togs funktionen i bruk. Dessutom var implementeringen mycket snabb och vi hade lätt att komma igång, också det tack vare er kunskap angående affärssystemet.”

”Det som också fick oss att gå över till Pagero var webbportalen ni erbjuder, med vars hjälp vi har lyckats öka volymen av våra elektroniska inköpsfakturor. Även supporten fungerar utmärkt. Portalen hjälper både våra leverantörer som inte har ett system för att skicka och ta emot e-fakturor, och oss själva i och med ett ökat e-flöde.”

Enkel användning och längre arkiveringstid

”Pagero Online är ett arbetsredskap där upplägget är väldigt tydligt och informationen enkel att hitta. Dessutom är arkiveringstiden för fakturainformationen mycket längre hos er än den är hos andra. Våra leverantörer som använder Pagero Online har även de varit väldigt nöjda.”

Inbesparingar och rätt data i affärssystemet

”Med e-faktura sparar vi på många olika sätt; genom att arbetsbördan, postavgifter och pappersförbrukningen minskar. Att vi automatiskt får in all data i våra system, felfritt och snabbt, sparar också en massa tid. Vi kan betala våra fakturor i tid och utnyttja samtliga avdrag. Miljövänligheten är också det väldigt positivt och en trevlig konsekvens av e-fakturering, och vi slipper onödiga utskrifter.”

Fungerande samarbete med support och sälj

”Sälj har kontaktat oss regelbundet, vilket är bra och givetvis viktigt för att vi ska kunna utbyta tankar och höra vad som pågår på respektive håll. Vi kan dessutom alltid ringa till supporten och fråga om hjälp ifall det behövs.”

”Nu har vi en tjänst som har fungerat exemplariskt efter uppstart. Vi är väldigt nöjda med nuvarande situation och operatör. Och utan denna lösning – tänk att stå där och läsa in 49 000 fakturor, det skulle vara aningen jobbigt.”

Om PRT-Forest

PRT-Forest Oy verkar inom byggnadsindustrin och grundades för nästan 50 år sedan 1968. Koncernen är specialiserad inom mekanisk träförädling och tillverkar trävillor, inflyttningsfärdiga hus och fasta möbler till kök, bad- och sovrum. Till koncernen hör dessutom en fabrik som tillverkar fönster och ytterdörrar. Företagets produktion är koncentrerad till Finland men de exporterar komponenter och färdighus till bland annat Norden, Europa, Mellanöstern, Kina, Japan och Ryssland.

2017-10-30T11:50:41+00:00 7 mars 2017|