Elcentralen i Roslagen

/Elcentralen i Roslagen

Elcentralen i Roslagen

Elcentralen i Roslagen AB

Elcentralen i Roslagen AB hade en tid funderat på att börja med e-fakturering som en del i att uppnå företagets miljömål och för att effektivisera sin fakturahantering. Beslutet togs i samband med att en av deras kunder, Norrtälje kommun, önskade ta emot e-fakturor från dem via Pagero. Elcentralen i Roslagen AB valde att ansluta sig till Pagero Online via Pagero Connect med tillhörande Pagero Printer.

0
Fakturavolym/år
0
Antal anställda

Genom att komplettera med tilläggstjänsten extern print kan Elcentralen i Roslagen AB nu skicka alla sina fakturor via Pagero Online. Där tolkas och sorteras fakturorna automatiskt beroende på om mottagaren kan ta emot e-fakturor eller inte. E-fakturor skickas direkt till mottagarna. Övriga fakturor skickas vidare till Pageros printpartner som skriver ut, kuverterar, frankerar och postar fakturorna till mottagarna. Alla fakturor sparas elektroniskt med Pagero e-arkiv.

”Med Pageros tjänster har vi fått bättre kontroll över vår fakturahantering”, säger Pelle Wahlgren, produktionsansvarig på Elcentralen i Roslagen AB. Alla våra fakturaflöden skickas på samma sätt, via Pagero. Hanteringen har också effektiviserats väsentligt. Vi behöver inte längre lägga tid på att skriva ut, kuvertera och posta våra fakturor. Med Pagero e-arkiv behöver vi inte heller lagra våra fakturor manuellt i pappersformat. Detta har inneburit en besparing som kan mätas i både tid, utrymme och pengar!”

”Tack vare att vår fakturahantering har effektiviserats har vi fått mer tid till vår egentliga verksamhet. Att e-fakturera är dessutom miljövänligt; delar av vår fakturering behöver inte längre transporteras fysiskt och vi minskar därmed vår miljöpåverkan.”

”Genom att skriva ut med Pagero extern print säkerställer vi även att fakturorna ser proffsiga ut med bra färgkvalitet. Det innebär lägre belastning på vår egen skrivare och vi kan därmed hålla en hög kvalitet på de få utskrifter vi gör själva”, avslutar Pelle Wahlgren.

Om Elcentralen i Roslagen AB

Elcentralen i Roslagen AB är ett installationsföretag med inriktning på småindustri och villainstallationer. Företaget har specialiserat sig på elinstallationer, datanät, telefoni, styr- & reglerservice, antenninstallationer samt reparationer. Inom alla dessa områden utför de service och underhåll.

2017-10-12T10:46:36+00:00 1 maj 2015|