Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Våra kunders datasäkerhet är av största vikt för Pagero. Vi har implementerat ett flertal fysiska säkerhetsåtgärder och åtgärder gällande cyber security för att garantera högsta möjliga skyddsnivå. Pagero strävar ständigt efter att upprätthålla och ytterligare förbättra datasäkerheten för våra kunder. Nedan följer några exempel på hur vi arbetar.