Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Våra kunders datasäkerhet är av största vikt för Pagero. Vi har implementerat ett flertal fysiska säkerhetsåtgärder och åtgärder gällande cyber security för att garantera högsta möjliga skyddsnivå. Pagero strävar ständigt efter att upprätthålla och ytterligare förbättra datasäkerheten för våra kunder. Nedan följer några exempel på hur vi arbetar.

Sårbarhets- och hothantering

Pagero har ett nära samarbete med Outpost24, ett sårbarhets- och hothanteringsföretag som erbjuder branschledande lösningar för att hjälpa användare att identifiera och förebygga svagheter i sitt nätverk. Outpost24 erbjuder system för sårbarhetsvarning i realtid och lösningsbaserade rapporter som underlättar omedelbar identifiering av akuta hot.

ISAE 3000 och ISAE 3402

För att stödja våra affärsmål och visa att vi uppfyller gällande regler har Pagero valt att implementera och upprätthålla en säker IT-kontrollmiljö enligt rapporteringsstandarderna ISAE 3000 och ISAE 3402. Det oberoende granskningsföretaget Transcendent Group utför en årlig översyn för att utvärdera hur väl Pagero uppfyller principer och kriterier för förtroendetjänster enligt standarderna och utfärdar en rapport om sina resultat.

Cyber Essentials

Sedan oktober 2014 är det obligatoriskt för leverantörer till brittisk offentlig sektor att uppfylla Cyber Essentials kriterier för hantering av personuppgifter och tillhandahållande av produkter och tjänster inom informations- och kommunikationsteknologi. Pagero certifierades 2016 och har rätt att använda Cyber Essentials logotyp för att intyga att vi uppfyller reglerna.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information!

Mer om vårt erbjudande