Pagero Health Solutions
Öka patientsäkerheten och minska kostnaderna

Utvecklade för att tillgodose hälso- och sjukvårdssektorns behov

Pagero Health Solutions erbjuder skräddarsydda lösningar som tillgodoser hälso- och sjukvårdssektorns specifika behov. Nå alla dina leverantörer och kunder via en enda koppling till vårt globala hälso- och sjukvårdsregister.

Branschspecialiserade team

Pagero Health Solutions stöds av våra branschspecialiserade team – lokala team som arbetar med att hjälpa verksamheter av alla storlekar att ansluta sig till vårt nätverk och kommunicera e-dokument med sjukhus, kliniker, tillverkare, inköpsorganisationer, leverantörer och säljare. Våra engagerade och flerspråkiga team delar med sig av sin branschkunskap och hjälper dig att genomföra en skräddarsydd implementationsprocess för dina affärspartners – oavsett var de befinner sig eller hur de arbetar.

Pagero har en stabil plattform och är ett utmärkt verktyg, men det är personerna bakom som är de viktigaste tillgångarna.
Frederik Madsen, CLS Nordic Logistic & eCapability Manager, Johnson & Johnson AB

Förbättra effektiviteten med Pagero Health Solutions

Överblick över dina digitala flöden

Säkerställ patientsäkerheten med hjälp av fullständig spårbarhet och transparens i hela din verksamhet. Integrera med ditt befintliga affärssystem eller din IT-infrastruktur, använd vår lättanvända webbaserade applikation eller integrera en mobilenhet för att minimera manuell hantering och hanteringstid och säkerställa korrekt data. Har du affärspartners som ännu inte är digitala erbjuder vi Pagero Free, en kostnadsfri webbportal, och vår tjänst Pagero Data Capture, som hjälper dig att konvertera och leverera alla dokument direkt till dina befintliga system och processer.

Korrekt data och kortade hanteringstider

Hantera och uppdatera masterdata i alla dina kanaler via vår applikation för datahantering. Säkerställ att du alltid har tillgång till korrekta artikel- och prisuppgifter med vår kompletta sök- och uppdateringsfunktion. Kombinera med våra validerings- och berikningstjänster för att minimera manuell hantering och korta hanteringstiden tack vare en automatiserad process.

Uppfyll lokala regler globalt

Vi tror inte på att begränsa företags verksamhet. Därför gör vi det enkelt för våra kunder att uppfylla lokala regler och bestämmelser. Vår standardiserade process gör att du kan uppfylla lokala regler nu och i framtiden, oavsett hur många länder du är verksam i. Vår Compliance-tjänst ger dig tillgång till detaljerade landspecifika rapporter kring lokala regler och bestämmelser och aviseringar i realtid om potentiella avvikelser på de marknader där du är verksam. Komplettera med våra tilläggstjänster e-arkiv och digital signatur för att ytterligare säkerställa att du uppfyller alla lokala regler och bestämmelser.

Våra tjänster

Nå alla dina affärspartners inom hälso- och sjukvården via en enda koppling till vårt globala hälso- och sjukvårdsregister. Våra tjänster inkluderar:

  • Pagero HBS Clearing On Process: Avancerat gränssnitt där kundspecifika affärsregler skapas och felhantering genomförs för samtliga behandlade e-dokument
  • Pagero HBS Hospitalshop: Vårt papperslösa, webbaserade rekvisitions- och ordersystem för att effektivisera din befintliga inköpsprocess
  • Pagero HBS Mobile Application: En lättanvänd, webbaserad skanningslösning som möjliggör papperslösa inköps-, lagerhållnings- och dokumentationsprocesser
  • Pagero HBS Data Management: Sök, uppdatera och hantera masterdata för dina artiklar i alla dina kanaler med hjälp av vårt HBS Data Management-gränssnitt
  • Pagero HBS Price Update: Ladda ner, jämför, välj och uppdatera korrekta prislistor från flera källor med vårt HBS Price Update-gränssnitt

Strategiska partnerskap

Vi samarbetar med branschledande företag för att maximera nyttan av våra tjänster

LÄS VÅRA KUNDCASE

Relaterat innehåll

Resource Centre