Pagero för flygindustrin
Minska koldioxidavtryck och kostnader

En grön lösning för global verksamhet

Överträffa dina mål för minskade utsläpp samtidigt som du sänker dina kostnader och uppfyller lokala regler globalt med Pageros lösningar för flygindustrin. Uppnå 100 % digitala dokumentflöden, kommunicera enkelt och smidigt med tusentals lokala leverantörer och få kontroll över dina kassaflöden i olika valutor och olika bolag med en enda anslutning till vårt öppna, globala nätverk.

Reduce overpayments and error-handling with Accurate Spend Management - icon

Uppnå 100 % digitala flöden

Uppnå full transparens, spårbarhet och överblick över kassaflödet i alla delar av din verksamhet. Korta hanteringstiden, minska behovet av verktyg för säkrad datakvalitet och frigör resurser för värdeskapande aktiviteter genom att digitalisera och automatisera dina dokumentflöden. Oavsett vilken digital kapacitet dina affärspartners har kan vi hjälpa dig att uppnå helautomatiska flöden med full överblick – i realtid.

Spåra valutor och kassaflöden

Pageros analysverktyg gör det enkelt att övervaka aktiviteterna för ett eller flera bolag. Få överblick över transaktioner och aggregerade data oavsett antal eller typ av affärssystem, format eller processer. Med vårt transaktionsrapportverktyg kan du skapa och schemalägga detaljerade rapporter som uppfyller dina specifika behov.

A single process that meets all requirements with Pagero - icon

Minska ditt koldioxidavtryck med Pageros lösningar för flygindustrin

Vi har ett otroligt effektivt flöde idag eftersom det inte finns några moment som kräver handpåläggning, varken när det gäller inkommande eller utgående fakturor. Istället hanteras allt helt digital.
Emeli Arnryd, Application Manager på Swedavia Airports
Personalised supplier onboarding and migration within Public Sector - icon

Driftsättning och migrering av leverantörer

Låt Pageros erfarna och flerspråkiga aktiveringsteam skapa en anpassad aktiveringsprocess som gör att dina affärspartners kan anslutas snabbt och enkelt. Våra team arbetar över flera tidszoner och kan erbjuda alla dina affärspartners personlig service och snabb support.

Några av våra kunder:

LÄS VÅRA KUNDCASE

Våra tjänster

Uppnå alla dina branschspecifika behov med en enda anslutning till Pageros nätverk. Våra tjänster inkluderar:

  • Pageros nätverk: Vårt globala, öppna nätverk av företag
  • Datavalidering: Verifiering av innehållet i alla inkommande och utgående dokument
  • Databerikning: Vår automatiserade berikningstjänst säkerställer att alla fält uppfyller såväl lagkrav som dina och dina affärspartners interna krav
  • Compliance: Uppfyll lagkrav och bästa praxis, oavsett marknad och bransch
  • Datainsamling: Fånga korrekt data från icke-digitala dokument (papper och PDF) på huvud- och radnivå
  • PDF och printdistribution : Nå affärspartners med begränsad digital kapacitet med våra tjänster för e-post och distribution av pappersfakturor

Relaterat innehåll

Resource Centre